Tijdens een persconferentie verklaarde BE-coördinator Mariana Mortágua dat uit gegevens van INE blijkt dat "als er niets wordt gedaan, er in 2024 een inkomensstijging van ongeveer 7% zal zijn".

"Ondanks dat de regering wist dat dit cijfer naar buiten zou komen en dat de inflatiecijfers al maanden wezen op een enorme stijging in 2024, deed de regering niets", bekritiseerde ze.

De afgevaardigde van BE beschuldigde de uitvoerende macht ervan getuige te zijn van "de angst van een deel van de bevolking dat al zeer hoge huren betaalt en niet weet wat er in 2024 zal gebeuren".

"De regering is niet in staat om de basis te doen, te garanderen dat ze de stijging van de huren volgend jaar zal beperken bij het vernieuwen van contracten en nieuwe contracten", betreurde ze.

Daarom zal BE een wetsvoorstel indienen bij het parlement dat de stijging van de huren beperkt "tot wat het was voor het uitbreken van de inflatie" (in 2022 mogen de huren slechts met 0,43% stijgen).

"We kunnen mensen in Portugal niet de angst laten doormaken dat ze niet weten wat er met de huur van hun huis gaat gebeuren," zei ze, eraan toevoegend dat dit decreet niet alleen grenzen zal stellen aan verlengingen, maar ook aan nieuwe contracten die in 2024 van kracht worden.

Eind augustus kondigde de PCP ook aan dat ze een wetsvoorstel zou indienen om de huurstijging te beperken tot 0,43%, zowel voor lopende contracten als voor contracten die kunnen worden verlengd of afgesloten met andere huurders.