Er zijn nog steeds plannen om het gouden visumprogramma in Portugal af te schaffen, zoals eerder dit jaar voor het eerst werd aangekondigd door premier António Costa, maar de definitieve wetten zijn nog niet goedgekeurd, wat betekent dat er nog tijd is om een aanvraag in te dienen.

Op 25 augustus sprak de president van Portugal zijn veto uit over de plannen voor meer huisvesting, die het einde van gouden visa omvatten, samen met een reeks andere maatregelen waarmee de regering de huisvestingscrisis in Portugal wil verlichten. Deze crisis treft vooral gezinnen met een laag inkomen en gezinnen in dichtbevolkte gebieden zoals Lissabon en de Algarve.

Het veto van de president betekent niet dat de nieuwe maatregelen niet van kracht zullen worden, het heeft ze alleen maar uitgesteld. Dit betekent echter wel dat er wat extra tijd is toegevoegd aan de klok voor degenen die gebruik willen maken van het gouden visum in Portugal.

Volgens een rapport van International Living: "Met het huidige systeem kunnen aanvragers die een woning ter waarde van €280.000 of meer kopen een vijfjarig verblijfsvisum krijgen. Dat geeft de visumhouder op zijn beurt het recht om vrij te reizen binnen de Europese Unie".

Alle aanvragen voor een gouden visum in Portugal die worden ingediend voordat de nieuwe wetten van kracht worden, komen in aanmerking voor het programma, zolang ze voldoen aan de noodzakelijke criteria.

Volgens International Living zijn er twee cruciale stappen die moeten worden genomen door iedereen die op zoek is naar een gouden visum in Portugal: "Ten eerste moet er een aanvraag zijn ingediend bij het Portugese immigratieagentschap. Dat betekent niet dat alle ondersteunende aanvraag ingediend moeten zijn. Dat kan zelfs doorgaan nadat het wetsvoorstel is aangenomen, zolang het proces van tevoren in gang was gezet".

De tweede belangrijke stap is: "Een woningtransactie moet het stadium hebben bereikt waarin geld van eigenaar is gewisseld. De definitieve akte van overdracht hoeft niet te hebben plaatsgevonden, zolang het geld van de koper is overgemaakt naar de escrow- of andere rekening van de verkoper in afwachting van de afronding van de overdracht".