Volgens PRNewswire is het aanbod sinds begin augustus met bijna 25% gedaald, wat een bedreiging kan vormen voor de medische zorg van patiënten met een dringende behoefte aan bloed, of mensen die leven met kritieke aandoeningen zoals kanker en sikkelcelziekte en die afhankelijk zijn van levensreddende bloedtransfusies.