In augustus werd voor meer dan 32,8 miljoen euro geïnvesteerd via het programma voor verblijfsvergunningen voor investeringsactiviteiten (ARI), ook bekend als het gouden visum. Dit is een daling van 12,5% ten opzichte van dezelfde maand in 2022 (37,5 miljoen euro).

Tussen januari en augustus bedroegen de investeringen via het gouden visumprogramma in totaal meer dan 493 miljoen euro, 24% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In de "top 5" van nationaliteiten voor het gouden visum, wordt de lijst aangevoerd door burgers uit de VS die 12 gouden visa verkregen, gevolgd door China, met negen, en Brazilië, met acht. Zes gouden visa werden ook toegekend aan Russische burgers en nog eens zes aan Turkije. In de onderzochte periode werden 72 visa verstrekt aan herenigde familieleden.

Over de totale looptijd van het programma - van oktober 2012 tot augustus 2023 - werden 12.561 verblijfsvergunningen verleend, waarbij China aan de leiding ging met 5.383, gevolgd door Brazilië (1.246), de VS (741), Turkije (603) en Zuid-Afrika (561). De totale investering bedraagt meer dan 7.247 miljoen euro, waarvan 6.401 miljoen euro voor de aankoop van onroerend goed (11.284 ARI) en 653 miljoen euro voor stadsherstel (1.830 gouden visa).

De overdracht van kapitaal bedroeg in totaal 846 miljoen euro, er werden 1.255 visa toegekend en het creëren van banen was verantwoordelijk voor de toekenning van 22 ARI. Tot nu toe zijn er visa verleend aan 20.241 herenigde gezinsleden.

Op 6 juli werd het voorstel van de regering om een einde te maken aan nieuwe verblijfsvergunningen voor investeringen in huisvesting goedgekeurd. De regel om gouden visa in te trekken was een van de voorstellen in het Mais Habitação-programma en met de inwerkingtreding van de nieuwe wet zullen geen nieuwe aanvragen voor de toekenning van gouden visa meer worden geaccepteerd, wat geen invloed heeft op de mogelijkheid om reeds toegekende vergunningen te verlengen.

Aanvragen voor de toekenning en verlenging van verblijfsvergunningen voor investeringsactiviteiten blijven geldig, met inbegrip van die welke op de datum van inwerkingtreding van de wet "in afwachting zijn van voorafgaande controleprocedures in de gemeentelijke kamers".

De toekenning of verlenging van verblijfsvergunningen voor gezinshereniging is ook uitgesloten van de aangenomen beperking.