Het gaat om een rapport van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie van het Europees Parlement, dat is gebaseerd op berekeningen met betrekking tot een vermogensbelasting van 0,5% op de rijksten in de Europese Unie (EU), vergelijkbaar met de belasting die begin dit jaar in Spanje is ingevoerd (een tijdelijke solidariteitsbelasting op grote vermogens van meer dan drie miljoen euro).

Volgens schattingen van de Europese Groenen in het document zou "Portugal in totaal 3,7 miljard euro kunnen binnenhalen voor de overheidsbegroting door een gematigde en progressieve vermogensbelasting toe te passen", een waarde die overeenkomt met 1,55% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Bovendien, "door een einde te maken aan het belastingmisbruik van rijke individuen die hun fortuin verbergen in geheime jurisdicties, zou Portugal 473 miljoen euro aan belastinginkomsten kunnen terugkrijgen", voegt de parlementaire groep toe.

Met deze in totaal 4,2 miljard euro zou Portugal volgens de Europese Groenen in staat zijn om "62% van de onlangs door de regering ingevoerde maatregelen voor de toegankelijkheid van energie" of "26% van de gezondheidsuitgaven van het land, waardoor Portugal 214.019 extra ziekenhuisverpleegkundigen in dienst zou kunnen nemen" te dekken.

De begroting zou het bijvoorbeeld ook mogelijk maken om "de salarissen van 125.258 basisschoolleraren te betalen" of "83% van het vervoersbudget" te ondersteunen, zeggen ze.