Dezelfde conclusie kan worden getrokken uit gegevens van de belastingdienst, die wijzen op een gemiddelde groei van de woningvoorraad in Portugal van slechts 0,29% per jaar tussen 2017 en 2022. Volgens een rapport van INE is dit erg weinig, gezien het feit dat de bevolking die in Portugal ouder is dan 15 jaar in deze periode gemiddeld met 0,41% groeide.

Het tekort aan woningen wordt vooral waargenomen in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto, waar zowel de prijzen van onroerend goed als de huurprijzen de afgelopen jaren de pan uit zijn gerezen. Het is echter in de gemeenten in het binnenland dat de daling van de woningvoorraad het meest voelbaar is.

Volgens ECO-berekeningen op basis van gegevens van de belastingdienst zijn er 51 gemeenten (meestal in het binnenland) die de afgelopen zes jaar hun woningvoorraad hebben zien krimpen, doordat er veel minder nieuwe huizen zijn gebouwd en veel minder is gerenoveerd dan er huizen zijn gesloopt.

De gemeenten Trancoso en Aguiar da Beira, beide in het Guarda-district, zijn de duidelijkste voorbeelden van deze realiteit, aangezien zij tussen 2017 en 2022 een krimp van 1,27% en 1,23% van hun woningvoorraad lieten zien. In absolute aantallen resulteerden deze verliezen in de "verdwijning" van 589 huizen in Trancoso en 349 huizen in Aguiar da Beira.

In de tegenovergestelde hoek liggen de gemeenten Vizela, in het district Braga, en Porto, die in de afgelopen zes jaar een gemiddelde groei van hun woningvoorraad hebben gezien van respectievelijk 1,21% en 1,1% per jaar. Dit is een toename van 4,2 keer en 3,8 keer boven het landelijk gemiddelde.