In de resolutie van de Raad van Ministers wordt het bedrag dat in elk economisch jaar niet mag worden overschreden, vastgesteld op 65.404.409,82 euro voor 2023 en 49.985.305,50 euro voor 2024.

De waarde voor 2025 en 2026 is hetzelfde, met een maximum voor elk jaar van 53.468.317,50 euro, aldus de resolutie.

In totaal bedragen de toegestane uitgaven maximaal 222.326.350,32 euro, aldus de verordening, die eraan toevoegt dat de financiële kosten worden gedekt door middelen die moeten worden opgenomen in de begroting van het directoraat-generaal Gezondheid.

De Europese Commissie besloot in 2020, in het kader van de pandemie, het model voor de aanschaf van vaccins goed te keuren, dat elke staat het recht geeft om een bepaalde hoeveelheid vaccins tegen Covid-19 aan te schaffen, waarbij ook de periode en de kosten worden vastgesteld en wordt gezorgd voor gedeeltelijke financiering via het "Instrument voor noodhulp".