De president had zijn veto uitgesproken over het programma, maar het is nu ongewijzigd aangenomen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet worden nieuwe aanvragen voor het verlenen van verblijfsvergunningen voor investeringsactiviteiten niet meer aanvaard, wat geen invloed heeft op de mogelijkheid om reeds verleende vergunningen te verlengen.

Aanvragen voor de toekenning en verlenging van verblijfsvergunningen voor investeringsactiviteiten blijven geldig, met inbegrip van die welke op de datum van inwerkingtreding van de wet "in behandeling zijn voor voorafgaande controleprocedures in gemeenteraden".

De toekenning of verlenging van verblijfsvergunningen voor gezinshereniging is ook uitgesloten van de aangenomen beperking.

De oppositiepartijen presenteerden meer dan 320 wijzigingsvoorstellen ter stemming in de plenaire vergadering, die allemaal werden verworpen door de socialistische afgevaardigden, afhankelijk van het geval vergezeld door andere parlementaire fracties.