Dit is wat je moet weten volgens Postal.

Autoverzekering

Een van de belangrijkste veranderingen betreft de sticker voor de autoverzekering. Tot voor kort was het verplicht om een sticker op de voorruit te hebben die de geldigheid van de autoverzekering bewees. Het ontbreken hiervan kon leiden tot boetes vanaf 250 euro.

Deze eis is echter ingetrokken, wat betekent dat het niet langer nodig is om het verzekeringszegel op de voorruit te hebben. In plaats daarvan kunnen automobilisten op verzoek van de autoriteiten een document laten zien dat de geldigheid van de verzekering bewijst.

Autokeuring

Een andere belangrijke verandering vond plaats in 2012, toen de autokeuringsticker op de voorruit niet langer verplicht was. Bestuurders zijn echter nog steeds verplicht om het keuringsformulier in hun bezit te hebben.

Als je het formulier niet bij je hebt wanneer daarom wordt gevraagd, kun je een boete krijgen tussen 60 en 300 euro. De wetgever biedt echter een periode van acht dagen om het formulier aan te bieden bij de instantie die de keuringsagent heeft aangegeven, waardoor de boete wordt verlaagd naar bedragen tussen 30 en 150 euro.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het gebrek aan verplichte inspectie kan leiden tot veel hogere boetes, variërend tussen 250 en 1250 euro. Daarom is het cruciaal om de inspectiedata na te leven om de verkeersveiligheid te garanderen.

Andere verplichte documenten

Naast de stempels op de voorruit zijn er nog andere verplichte verkeersdocumenten die alle bestuurders up-to-date moeten hebben om boetes te voorkomen.

- Rijbewijs. Het moet geldig zijn en in overeenstemming met de voertuigcategorie waarin je rijdt.

- Burgerkaart of persoonlijk identiteitsbewijs. Je moet een geldig persoonlijk identiteitsbewijs, zoals een burgerkaart of paspoort, in je bezit hebben.

- Groene kaart. Als je van plan bent om met je voertuig naar het buitenland te rijden, heb je een groene kaart nodig, een bewijs van internationale autoverzekering.

- Enkelvoudig autodocument (DUA). Als je voertuig ouder is, heb je de DUA of het registratieboekje en de eigendomstitel nodig.

- Verplicht inspectieformulier. Hoewel het zegel op de voorruit niet langer verplicht is, is het keuringsformulier essentieel.

- Autoverzekeringsbewijs. Dit document is essentieel om te bewijzen dat het voertuig verzekerd is.

Het ontbreken van een van deze documenten kan leiden tot een boete van 60 euro per ontbrekend document. Als je de documenten binnen acht dagen voorlegt, kan de boete worden verlaagd tot 30 euro per document.