"Tot op heden bestaat er in Portugal geen alomvattend mechanisme voor overheidscompensatie om verliezen en schade te vergoeden die door bosbranden zijn veroorzaakt en die door publieke en private partijen zijn geleden. Hoewel er enkele overheidsregelingen bestaan om boeren te compenseren voor verliezen veroorzaakt door extreme bosbranden en om het herstel van verbrande gebieden en landbouwinfrastructuur te ondersteunen, zijn deze vaak te traag in het mobiliseren van financiële middelen in de onmiddellijke nasleep van een bosbrand", staat in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De internationale organisatie, die 38 landen verenigt, presenteerde in Lissabon het project "Controle van bosbranden in de context van klimaatverandering: de Portugese casus", dat in 2021/23 werd ontwikkeld door de commissie Milieubeleid van de OESO, na de eerste conclusies in mei in Porto tijdens de achtste internationale conferentie over bosbranden.

De OESO benadrukt het feit dat het in Portugal niet verplicht is om een particuliere verzekering af te sluiten voor het risico van bosbranden en dat de meeste verzekeringen die het risico van brand dekken beschikbaar zijn "in gebieden die minder gevoelig zijn voor het risico" en "normaal gesproken worden afgesloten door grootgrondbezitters die preventieve maatregelen toepassen en hun land proactief beheren."

"Deze verzekeringssystemen worden gekenmerkt door hoge premies, waardoor de verzekering moeilijk doordringt tot kleinere spelers. Het gebrek aan toegankelijke verzekeringssystemen vormt een grote uitdaging voor het verminderen van het risico op bosbranden in Portugal en ondermijnt de veerkracht op de lange termijn", luidt het in het document.

De OESO wijst op de verbeteringen in de financiering van bosbrandpreventie, maar is van mening dat "er nog enkele uitdagingen overblijven", zoals "het ontbreken van een specifieke financiële enveloppe voor de uitvoering van projecten" in het kader van het Nationaal Plan voor het Geïntegreerd Beheer van Plattelandsbranden, en dat particuliere financiering voor het verminderen van het risico op bosbranden in de meeste gevallen ook "grotendeels ontoereikend" is.