De belastingverlaging die wordt bepaald door de maatregelen die momenteel van kracht zijn, bedraagt 25 cent per liter diesel en 26 cent per liter benzine.

"In het kader van de prijsontwikkelingen bepaalt de regering de teruggave van extra btw-inkomsten via het ISP, met als referentie de waarden van vóór het conflict in Oekraïne, wat zich vertaalt in een extra verlaging van twee cent per liter op diesel en één cent per liter op benzine", luidt de verklaring van het ministerie van Financiën.

Als we alleen rekening houden met de ISP-korting, komt dit nu neer op 15,1 cent per liter voor diesel en 16,3 cent per liter voor benzine. Bovendien blijft de gedeeltelijke opschorting van de actualisering van de extra heffing op CO2-uitstoot (koolstofbelasting) ongewijzigd, waardoor de totale "korting" uitkomt op 25,1 cent per liter diesel en 26,1 cent per liter benzine.

Deze verandering wordt dinsdag van kracht. Deze week werd voorspeld dat diesel met één cent zou dalen en benzine met één cent zou stijgen. Met de veranderingen in de belastingdruk wordt de daling van diesel echter geaccentueerd en begint de benzineprijs zich te stabiliseren ten opzichte van vorige week.

Wat betreft toekomstige ontwikkelingen: "De regering zal de ontwikkeling van de brandstofmarkt regelmatig blijven evalueren, binnen het kader van maatregelen om geopolitieke schokken te verzachten, de milieudoelstellingen van de brandstofbelasting, de gepraktiseerde consumptieniveaus en de convergentie van het gewicht van de belastingen op brandstoffen met het gemiddelde van de eurozone".