"De regering zal een zeer ambitieuze agenda met maatregelen aankondigen om mensen te helpen die willen stoppen met roken", zei Manuel Pizarro, die journalisten toesprak aan het einde van een bezoek aan de uitbreidings- en renovatiewerkzaamheden van een gebouw van het Portugese Instituut voor Oncologie (IPO) in Coimbra.

Volgens de minister is het doel "ervoor te zorgen dat er medicijnen zijn die vergoed kunnen worden om mensen te helpen bij het stoppen met roken".

Naast deze maatregel is de regering ook van plan om "het aantal consultatiebureaus uit te breiden" en de consultaties op de werkplek te intensiveren, zei hij.


Tabakswet

Manuel Pizarro had het over de herziening van de Tabakswet, die deze week zal worden besproken in de Assemblee van de Republiek. Het voorstel dat op tafel ligt, houdt onder andere in dat wordt verduidelijkt dat roken in alle gesloten ruimten verboden is en dat producten die op tabak lijken gelijkwaardig worden gemaakt.

Het voorstel van de regering stelt elektronische sigaretten gelijk aan gewone tabak en legt beperkingen op aan de verkoop en consumptie, namelijk de uitbreiding van het rookverbod in de openlucht op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek voor collectief gebruik (zoals gezondheidsinstellingen of scholen).

Ondanks een vermindering van het aantal rokers sinds de goedkeuring van de Tabakswet in 2007, zijn er nog steeds "17% van de Portugezen die blijven roken", merkte hij op, overwegende dat als het gaat om het voorkomen van oncologische ziekten, "niets belangrijker is dan het bestrijden van tabak".