"De projecten zelf zullen worden gedaan, ze zullen niet zo snel worden gedaan als we allemaal van plan waren", vertelde João Galamba aan journalisten, eraan toevoegend dat er problemen zijn bij de uitvoering van de investering.

Vrijdag gaf het ministerie van Infrastructuur toe dat er dit jaar 189 miljoen euro minder aan overheidsinvesteringen in het spoor wordt gedaan dan aanvankelijk was voorzien in de staatsbegroting voor 2023.

"We hebben het zeer nauwlettend gevolgd, zowel in dialoog met IP als met de aannemers, uiteraard proberen we ervoor te zorgen dat deze werken zo snel mogelijk worden uitgevoerd, maar er is geen vermindering van de investeringsambitie, geen stopzetting van een investeringsproject", benadrukte hij, en benadrukte dat de volledige geplande investering voor het spoor "moet worden uitgevoerd".

De regeringsfunctionaris verzekerde dat de uitvoerende macht "alles" zal doen om de investering "zo snel mogelijk uit te voeren".

"Helaas hangt dit niet alleen af van de regering en het hangt niet alleen af van IP en, vaak, hangt het niet alleen af van aannemers, omdat we het ook hebben over apparatuur en materialen die door derden moeten worden geleverd", merkte hij op.

João Galamba voegde eraan toe dat tegen het einde van het jaar "de eerste aanbesteding voor het eerste deel van de TGV zal worden uitgeschreven, gevolgd door de tweede" - hoewel de tweede nog wacht op de milieueffectverklaring.