Het voorstel staat in een motie waarin de PAN stelt dat "huisvesting een fundamenteel sociaal recht is" en waarin een reeks van 13 maatregelen wordt voorgesteld, waaronder de "tijdelijke opschorting van de verkoop van onroerend goed aan natuurlijke of rechtspersonen die niet in Portugal wonen, met uitzondering van immigranten met een verblijfsvergunning".

"Vandaag presenteren we een motie die ons eraan herinnert dat het recht op huisvesting een fundamenteel recht is en dat dit in het huidige Portugal niet gebeurt", verklaarde António Morgado Valente, enige afgevaardigde van de PAN (Mens-Dier-Natuur) partij in de gemeenteraad van Lissabon(AML).

In de motie stelt PAN dat "de toename van het toerisme, gentrificatie, lage lonen in Portugal, vastgoedspeculatie en meer recent de stijging van de Euribor hebben bijgedragen aan een escalatie van de vastgoedprijzen, waardoor huisvesting voor veel mensen onbetaalbaar is geworden".


"Xenofobie"

Met betrekking tot de tijdelijke opschorting van de verkoop van onroerend goed aan niet-ingezetenen in Portugal, was IL-afgevaardigde Angélique Da Teresa van mening dat dit voorstel "volledig onaanvaardbaar is" en waarschuwde dat "er geen xenofobie in onroerend goed mag zijn".

"Laten we stoppen met ideologische vooroordelen tegen elkaar en laten we het aanbod [van woningen] vergroten", verdedigde de IL-afgevaardigde.

Vanaf de PSD-bank stelde Carlos Reis vragen aan het assembleebestuur over de ontvankelijkheid van dit voorstel. Hij zei dat het "onwettig is" en stelde voor dat de PAN het zou intrekken.

"Als politieke wil moet het worden toegelaten", zei CDS-PP-afgevaardigde Margarida Penedo.

In antwoord op de waarschuwingen zei de PAN-afgevaardigde dat, "voor een uitzonderlijke situatie, er uitzonderlijke maatregelen nodig zijn", waarbij ze aangaf dat Canada stappen in deze richting heeft genomen en van mening was dat dit zou kunnen helpen om het probleem van vastgoedspeculatie op te lossen.