Op jaarbasis bedroeg de verandering in de bankwaardering van huizen 8,8%, vergeleken met een stijging van 7,6% in juli. Het percentage versnelt dus weer, na zes opeenvolgende maanden van vertraging, volgens een rapport van ECO.

De grootste variatie werd waargenomen in de autonome regio Madeira (23,1%) en de kleinste in het noorden (7,9%). In de maandelijkse vergelijking vertoonden "alle regio's een stijging ten opzichte van de vorige maand, behalve de Algarve (-0,6%), waarbij de belangrijkste stijging werd genoteerd in de autonome regio van de Azoren (5,6%)".

INE publiceert ook gegevens over de bankwaardering per type, waaruit blijkt dat de mediane bankwaarde voor appartementen 1.707 euro/m2 bedroeg, een stijging van 8,2% ten opzichte van augustus 2022. De mediane waarde van huizen was 1.197 euro/m2 in augustus, 6,3% meer vergeleken met dezelfde maand van het voorgaande jaar.

De Algarve, het grootstedelijk gebied Lissabon, de autonome regio Madeira en de Alentejo Litoral zijn de regio's met de hoogste mediane taxatiewaarde van huizenbanken. "Zij presenteerden taxatiewaarden van respectievelijk 40,7%, 33,6%, 10,9% en 5,1% hoger dan de mediaan van het land", geeft INE aan.

De laagste waarden zijn te vinden in het binnenland, met name in het noorden. "Trás-os-Montes, Beiras en Serra da Estrela en Alto Alentejo waren de regio's die lagere waarden presenteerden ten opzichte van de mediaan van het land (respectievelijk -48,8%, -47,4% en -46,6%)", aldus het nationale bureau voor de statistiek.