Deze maand begon Metropolitano de Lisboa met het proces van onteigeningen en tijdelijke bezettingen om de verlenging van de Rode Lijn van São Sebastião naar Alcântara te voltooien, die "ongeveer 20 gebouwen" treft.

"In deze fase gaat het om ongeveer 20 gebouwen en er is voldaan aan alle eisen die in de wet zijn vastgelegd. De bewoners/eigenaren van de betreffende eigendommen zijn per brief geïnformeerd over de voorwaarden die door Metropolitano de Lisboa zijn voorgesteld en de respectievelijke timing van het proces", gaf het bedrijf aan.

Als onderdeel van het project om de rode lijn van São Sebastião naar Alcântara te verlengen, begon Metropolitano op 1 september met het proces van onteigeningen, het creëren van administratieve erfdienstbaarheden en tijdelijke bezettingen en op dit moment vinden er contacten plaats tussen het bedrijf en alle geïnteresseerde partijen.

"Gezien de noodzaak om sommige gebouwen die door het project worden getroffen te bezetten, zal Metropolitano de Lisboa alle belanghebbende partijen compenseren, namelijk eigenaren, huurders en bedrijven", aldus het openbaar vervoersbedrijf.

Zonder waarden aan te geven, verzekerde Metropolitano dat de compensatie "in overeenstemming is met wat is vastgelegd in de wet en gebaseerd is op de waarde bepaald door onafhankelijke taxateurs benoemd door het Hof van Beroep in Lissabon, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het sluiten van overeenkomsten met belanghebbende partijen".

Het bedrijf merkte op dat het "zoveel mogelijk" alle bestaande gebouwen zal respecteren, maar onthulde dat "sommige gebouwen in de omgeving van Baluarte do Livramento en het toekomstige station van Alcântara zullen moeten worden gesloopt".

"Al deze situaties zullen van tevoren goed worden ingeschat en gepland om de gevolgen voor de bevolking tot een minimum te beperken", gaf hij aan.

Een van de getroffen gebouwen is het eigendom van de gemeente Lissabon, namelijk Calçada do Livramento, waarbij Metropolitano de gemeente al op de hoogte heeft gebracht van de Verklaring van Openbaar Nut, die op 26 juli van dit jaar werd gepubliceerd.