"We krijgen een korting van 30% ten opzichte van de huidige prijzen op wegen zoals de A22, de A23, de A24, de A25, de A4, de A13 en de A13-1", aldus de ambtenaar.

Het besluit werd vandaag genomen tijdens een vergadering van de Raad van Ministers, die nog steeds gaande is en tot doel heeft de "territoriale rechtvaardigheid" in het binnenland te herstellen.

Volgens de minister treden de kortingen in januari 2024 in werking en gelden ze voor voertuigen van klasse 1, 2, 3 en 4.

Deze maatregel vertegenwoordigt een jaarlijkse uitgave voor de staat van ongeveer 72 miljoen euro, voegde de minister van Infrastructuur, João Galamba, eraan toe.