Geen kernenergie, geen steenkool

Portugal heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het integreren van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsopwekking. Het land heeft gebruik gemaakt van zonne-energie, getijdenenergie, windenergie en waterkrachtcentrales. Portugal wordt wereldleider in het ontwikkelen van elke vorm van energieonafhankelijkheid. Eind 2021 werd Portugal kolenvrij na de sluiting van de 628 MW kolengestookte energiecentrale Pego, in privébezit van het nutsbedrijf Tejo Energia. De sluiting van Pego kwam slechts tien maanden na de sluiting van de 1.250MW kolencentrale Sines, eigendom van het nationale nutsbedrijf EDP. Geen kernenergie, geen steenkool. Soms gaat de vooruitgang aan onze aandacht voorbij, maar we moeten ons bewust zijn van de aanzienlijke vooruitgang die Portugal boekt.

Duurzame energie is voor veel landen wereldwijd een belangrijk aandachtspunt geworden. Met het toenemende bewustzijn van klimaatverandering zijn landen op zoek naar manieren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. Portugal heeft een leidende rol gespeeld op het gebied van duurzame energie, door ambitieuze doelen te stellen en beleid te implementeren om deze doelen te bereiken. Ik heb gekeken naar de manier waarop Portugal omgaat met duurzame energie, deze vergeleken met andere EU-landen en gekeken naar de uitdagingen waarmee deze landen worden geconfronteerd bij de overgang naar duurzame energie.


Aanzienlijke vooruitgang

Portugal heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het behalen van zijn doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie: in 2019 is 54% van het energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit is hoger dan het EU-gemiddelde van 18%. Volgens de laatste cijfers is dat nu 60%. Portugal heeft ook meer geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen dan veel andere EU-landen, met name in wind- en zonne-energie. Portugal staat echter voor uitdagingen bij de overgang naar duurzame energiepraktijken, waaronder de hoge kosten van duurzame energieprojecten en de noodzaak om de infrastructuur te verbeteren. Andere EU-landen staan voor vergelijkbare uitdagingen en sommige landen lopen achter bij het behalen van hun doelstellingen voor hernieuwbare energie.


Meer dan een trend

Portugal lijkt te begrijpen dat duurzaamheid meer is dan een trend, het is een visie op de toekomst. In de afgelopen tien jaar werd investeren in dit strategische ontwikkelingspad meer gezien als een morele verplichting voor zowel entiteiten als bedrijven, maar ook als een manier om een positieve vooruitgang te boeken voor hun economie. Portugal heeft op dit gebied opmerkelijke vooruitgang geboekt en is nu leider in de overgang naar hernieuwbare energie. Een hele prestatie voor een klein land.

In januari 2022 werd op het Portugese vasteland 4.085 GWh elektriciteit opgewekt, waarvan 63,64% afkomstig was van hernieuwbare bronnen: 31,27% wind, 17,78% waterkracht, 6,99% bio-energie, 3,80% zonne-energie en 3,80 pompvermogen. Portugal blijft echter afhankelijk van geïmporteerd gas, want de resterende 36,36% kwam voornamelijk van aardgas, goed voor 31,27%. Al het Portugese aardgas wordt geïmporteerd, voornamelijk uit Algerije (via een pijpleiding die door Spanje loopt) en uit Nigeria (LNG). We zijn niet afhankelijk van president Poetin!

Portugal heeft ambitieuze doelen gesteld voor hernieuwbare energie, met als doel om in 2030 80% van de energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen te halen. Om dit te bereiken heeft Portugal verschillende beleidsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder teruglevertarieven, belastingprikkels en subsidies voor hernieuwbare energieprojecten. Portugal heeft veel geïnvesteerd in windenergie, zonne-energie en waterkracht, en nu ook in getijdenenergie. Daarnaast heeft Portugal energie-efficiëntiemaatregelen geïmplementeerd, zoals bouwvoorschriften die energie-efficiënte gebouwen vereisen en het gebruik van smart grid-technologie om het energieverbruik te beheren.

Energie-efficiënte gebouwen zijn een belangrijke factor voor mensen, van wie velen lijken te geloven dat alle bouw op dit gebied ernstig tekortschiet. Dit is gewoon niet waar. Oudere gebouwen waren, en zijn nog steeds, erg eenvoudig en onderhevig aan vocht, kou en overmatige hitte in de zomer. Maar ga eens 100 jaar of meer terug in de tijd en kijk naar traditionele gebouwen. Deze zijn vaak gebouwd met zeer dikke muren en een minimum aan ramen, en zijn zeer effectief in het warm en koel houden op de juiste momenten van het jaar. Als je op zoek bent naar een oude boerderij of een gebouw op het platteland, dan moet je heel serieus kijken naar het moderniseren van de isolatie. Oudere lokale gebouwen hebben last van vocht, niet in de laatste plaats omdat ze geen efficiënte ventilatie hebben. Ik woon in een huis van ongeveer 15 jaar oud, met spouwmuren gevuld met schuim. We hebben geen last van vocht, het heeft standaard dubbele beglazing, hoewel we dit moesten upgraden, en is warm in de winter en koud in de zomer, geholpen door efficiënte airconditioning met warmtepompen, die overal verkrijgbaar zijn. Het Verenigd Koninkrijk probeert nog steeds wetgeving op te stellen om huiseigenaren zover te krijgen dat ze warmtepompen installeren, maar hier in Portugal zijn ze standaard.

In de afgelopen tien jaar zijn warmtepompen het meest geïnstalleerd in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, waarbij het aantal jaarlijkse installaties per huishouden in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is.


Nog steeds afhankelijk van geïmporteerde elektriciteit

Portugal moet nog steeds elektriciteit importeren, voornamelijk uit Spanje. Portugal exporteert echter ook elektriciteit. In 2021 importeerde Portugal 1,47 miljard dollar aan elektriciteit en werd daarmee de 18e grootste importeur van elektriciteit ter wereld. In hetzelfde jaar was elektriciteit het 7e meest geïmporteerde product in Portugal. Portugal importeert voornamelijk elektriciteit uit Spanje ($ 1,47 miljard). In 2021 exporteerde Portugal $ 561 miljoen aan elektriciteit, waarmee het de 32e grootste exporteur van elektriciteit ter wereld werd. In hetzelfde jaar was elektriciteit het 26e meest geëxporteerde product in Portugal. De belangrijkste bestemming van de elektriciteitsexport van Portugal is Spanje (561 miljoen dollar). We verkopen tenminste bijna 50% terug van wat we importeren.

Er wordt vaak beweerd dat EDP eigendom is van de Chinezen. Dit is verre van waar. Op 4 februari 2022 stelde China Three Gorges (Europe), S.A. EDP ervan op de hoogte dat het, in overeenstemming met artikel 16 van de Portugese effectenwet, een gekwalificeerd aandelenbezit had bereikt dat overeenkomt met 20,22% van EDP's aandelenkapitaal en van de respectievelijke stemrechten. De drempel van 20% werd overschreden door China Three Gorges (Europe), S.A. op 1 februari 2022.


Waarom is elektriciteit zo duur, geef de schuld aan de belastingbetaler

Helaas heeft Portugal een van de hoogste elektriciteitsprijzen in Europa dankzij de belastingen. Volgens Eurostat betalen we hier €0,2246 per kWh, wat 22% hoger is dan in het VK. De component "belastingen en heffingen" in Portugal is een van de hoogste in Europa en verdubbelt de eindprijs van elektriciteit bijna ten opzichte van de basiswaarde in Portugal volgens EDP.

Een andere veelgestelde vraag is waarom stroom uit hernieuwbare bronnen niet goedkoper is? Het eenvoudige antwoord daarop is dat de bedrijven die ze installeren en onderhouden geen liefdadigheidsinstellingen zijn. Ze overleven door winst te maken, wat redelijk lijkt. Denk ook aan de kapitaalinvestering die nodig is om de eenheden te bouwen en te installeren, of het nu gaat om zonne-energie, windenergie of zelfs getijdenenergie. De oude uitdrukking luidt dat er niet zoiets bestaat als een gratis lunch. De zon, wind en getijden zijn gratis, maar de apparatuur die nodig is om te benutten wat ze produceren niet. Je kunt vinden dat de overheid de apparatuur moet subsidiëren, maar dat zou dan van ons belastinggeld moeten komen.

Hoe je het ook bekijkt, hernieuwbare energiebronnen redden onze planeet, niet onze zakken.


Author

Resident in Portugal for 50 years, publishing and writing about Portugal since 1977. Privileged to have seen, firsthand, Portugal progress from a dictatorship (1974) into a stable democracy. 

Paul Luckman