Fitch rechtvaardigde de beslissing met de "aanhoudende" daling van de overheidsschuld ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de ontwikkeling van het begrotingssaldo, en benadrukte ook de economische vooruitzichten en de "veerkracht" van de banksector.

Het Noord-Amerikaanse bureau is het tweede dat de Portugese staatsschuld beoordeelt met 'A-', nadat DBRS dat in juli deed.

Fitch verwacht dat de verhouding tussen de staatsschuld en het bbp sterk zal blijven dalen, van 112,4% eind 2022 tot 104,3% dit jaar en 96,5% in 2025.

"De verwachte daling van meer dan 38 procentpunten in het BBP ten opzichte van het maximum gerelateerd aan de pandemie in 2020 is de grootste onder de landen die geclassificeerd zijn in de 'A' categorie van soevereine staten".

Analisten van Fitch zijn van mening dat "de huidige Portugese regering, wier mandaat in 2026 afloopt, zich in hoge mate inzet voor begrotingsconsolidatie" en merken op dat de overheidsschuldratio in 2025 veel hoger zal zijn dan de mediaan van de A-categorie, maar dat de risico's voor de houdbaarheid van de schuld worden beperkt door een gematigd aflossingsschema.

Het bureau benadrukt ook dat de resultaten van de overheidsfinanciën voor dit jaar beter zouden moeten zijn dan voorspeld in het stabiliteitsprogramma van dit voorjaar.

Aanzienlijke herziening

Voor 2023 als geheel verwacht Fitch een begrotingsoverschot van 0,5% van het bbp, een substantiële herziening ten opzichte van de projectie van het bureau in april (-1,2%).

Voor de toekomst waarschuwt Fitch dat een ommekeer in de neerwaartse trend van de overheidsschuld of een ernstige economische recessie of externe schok die het groeipotentieel van het land aantast, kan leiden tot een neerwaartse bijstelling van de huidige beoordeling.

Aan de andere kant kunnen aanwijzingen van verbeterde groeivooruitzichten op middellange termijn, bijvoorbeeld gesteund door de uitvoering van groeibevorderende structurele hervormingen en het effectieve gebruik van fondsen van de Europese Unie, en een aanhoudende daling van de verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp leiden tot een betere beoordeling.

In april hield Fitch de rating van de Portugese staatsschuld ongewijzigd, nadat het in oktober vorig jaar de rating van Portugal had verbeterd van 'BBB' naar 'BBB+', met een stabiele outlook.

Het volgende bureau dat van plan is commentaar te geven op Portugal is Moody's, op 19 mei.

De 'rating' is een beoordeling die wordt gegeven door financiële ratingbureaus, met een grote impact op de financiering van landen en bedrijven, omdat het kredietrisico wordt beoordeeld.