"Dit project, dat nu is opgestart door het Regionaal Secretariaat voor Toerisme, Mobiliteit en Infrastructuur, via Portos dos Açores, S.A., is het grootste zeehavenproject dat ooit is uitgevoerd in de Autonome Regio van de Azoren en zal het mogelijk maken om de aanmeercapaciteit te verdrievoudigen, waardoor nieuwe en betere voorwaarden voor operabiliteit worden gegarandeerd en de responscapaciteit van de gehele haveninfrastructuur aanzienlijk wordt vergroot", aldus de regionale overheid (PSD/CDS-PP/PPM) in een verklaring die op haar website is gepubliceerd.

Volgens de nota "is dit werk door zijn omvang, het doel waarvoor het is bestemd of de natuurlijke omstandigheden waaraan het is blootgesteld, technisch zeer complex en vergt het een enorme inspanning om de geschiktheid te garanderen van de technische oplossingen die zijn ontworpen om de haveninfrastructuur op lange termijn in stand te houden, rekening houdend met de klimaatveranderingen die nu al voelbaar zijn en die in de toekomst worden verwacht".

"Met de nieuwe haven zal de aanvoer van goederen en het volledige herstel van de normale havenactiviteiten gewaarborgd zijn, inclusief vrachtvervoer, passagiersvervoer en andere activiteiten die fundamenteel zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het eiland Flores", verzekert de uitvoerende macht.