Het decreet, dat "de sanctieregeling met betrekking tot het bezit van drugs voor consumptie ongeacht de hoeveelheid verduidelijkt en regelmatige termijnen vaststelt voor het bijwerken van de regelgevende normen", werd op 31 augustus door de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, afgekondigd, nadat het Constitutioneel Hof het decreet had gevalideerd, en op 8 september gepubliceerd in de Diário da República, en trad op 1 oktober in werking.

De nieuwe wet actualiseert het wetsdecreet van 1993, dat de wettelijke regeling goedkeurt die van toepassing is op de handel in en het gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen, om situaties van ongelijkheid tussen nieuwe psychoactieve stoffen (NSP) en synthetische drugs te voorkomen en een onderscheid te maken tussen handelaars en consumenten.

Het decreet bepaalt dat als de verwerving en het bezit van drugs "de hoeveelheid die nodig is voor gemiddeld individueel gebruik gedurende een periode van 10 dagen" overschrijdt, dit bewijst dat het doel mogelijk niet consumptie is, maar eerder handel, terwijl voorheen de maximale limiet vijf dagen was.

Zelfs als de verwerving of het bezit van de stoffen een hoeveelheid overschrijdt die groter is dan het verbruik van 10 dagen, kan de rechtbank beslissen dat de drugs "uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik". In dat geval kan de rechtbank de zaak sluiten, beslissen de beklaagde niet te vervolgen of vrijspreken en in plaats daarvan doorverwijzen naar een commissie ter afschrikking van drugsverslaving.

Controverse

Ten tijde van de discussie leidde de nieuwe wet tot enige controverse, waaronder verzoeken tot "overweging" van de minister van Binnenlandse Administratie, José Luís Carneiro, en "veel voorzichtigheid" van de minister van Volksgezondheid, Manuel Pizarro.

In het debat dat begin juli plaatsvond, rechtvaardigden PSD en PS de decreten over de decriminalisering van synthetische drugs met de noodzaak om onderscheid te maken tussen dealers en consumenten, om te waken voor situaties van ongelijkheid tussen nieuwe psychoactieve stoffen en klassieke drugs.

Volgens het "European Drug Report 2022: Trends and developments" werd in 2020 bijna zeven ton synthetische drugs in beslag genomen, stoffen die worden verkocht vanwege hun psychoactieve eigenschappen, maar die niet worden gecontroleerd onder internationale drugsverdragen.

"Er is ook bezorgdheid over de toenemende kruisbestuiving tussen de markten voor illegale drugs en nieuwe psychoactieve stoffen. (...) Deze ontwikkelingen betekenen dat consumenten zonder het te weten blootgesteld kunnen worden aan krachtige stoffen die het risico op een fatale of niet-fatale overdosis kunnen verhogen", waarschuwde het rapport.

Hetzelfde rapport gaf aan dat het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving eind 2021 ongeveer 880 nieuwe psychoactieve stoffen in de gaten hield, waarvan er in 2021 52 voor het eerst in Europa werden gemeld.