Verschillende spelers in de vastgoedsector hebben opgeroepen om de vergunningsprocessen te versnellen, zodat het aanbod van woningen op de markt sneller toeneemt.

"Er wordt een grondige hervorming van de wetgeving doorgevoerd in alle vergunningsprocessen. En op 12 oktober zullen we het diploma over de vereenvoudiging van de vergunningverlening in de bouw, in het bijzonder voor huisvesting, goedkeuren in de Raad van Ministers", verklaarde António Costa bij de opening van het Congres van de Nationale Vereniging van Portugese Gemeenten.

De minister-president, geciteerd door Rádio Renascença, zei dat Portugal een "kwalitatieve sprong" moet maken om de contextuele kosten in vergunningsprocessen te elimineren.

In een eerste reactie op het besluit van het staatshoofd zei de Portugese vereniging van vastgoedontwikkelaars en -investeerders (APPII) in een gesprek met idealista news dat ze de afkondiging van het decreet voor de vereenvoudiging van stedelijke gebieden prijst en garandeert dat ze "zal blijven werken aan een goed wettelijk vergunningsdiploma". Dit is in feite al enkele jaren een van de meest besproken en bekritiseerde onderwerpen in de sector, waarbij verschillende marktspelers van mening zijn dat vertragingen bij het afgeven van vergunningen van invloed zijn op de uitvoering van projecten en de toename van het aanbod van woningen op de markt.

Met de wetgeving die nu is aangenomen, stelt de regering voor om "overbodige" vergunningen, toelatingen, akten en procedures op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening en industrie te schrappen.