Deze gegevens staan in de eerste ronde van het rapport genaamd "Vaccinometer", dat in 2009 van start ging en werd verkregen door middel van vragenlijsten.

Dit is een initiatief van de Portugese Vereniging voor Longgeneeskunde (SPP) en de Portugese Vereniging voor Huisartsgeneeskunde en Gezinsgeneeskunde (APMGF), met steun van het bedrijf Sanofi, met als doel "de dekkingsgraad van de griepvaccinatie in de door het Directoraat-Generaal Gezondheid (DGS) aanbevolen prioriteitsgroepen in real time te volgen.

Volgens de resultaten van de nationale analyse van deze eerste fase van de vaccinatiecampagne werd in de groep van 65 jaar en ouder 13,1% van de mensen gevaccineerd, een percentage dat stijgt tot 16,9 in het segment van 80 jaar en ouder.

Van de mensen die reageerden op de enquête, uitgevoerd tussen 10 en 16 oktober, behoorde 11,9% van de gevaccineerden tot de groep mensen met chronische ziekten, en de sub-analyse toonde aan dat van deze groep 10,7% diabetes had en 14,2% hart- en vaatziekten.

Van de onderzochte populatie was 61,6% man en 38,4% vrouw.

Tussen de 60 en 64 jaar werd 7,5% van de mensen ingeënt (waarvan 49,0% op eigen initiatief).

Volgens het rapport bestaat 6,5% van de gevaccineerden uit gezondheidswerkers die in direct contact staan met patiënten en heeft de bescherming van zwangere vrouwen een vaccinatiegraad van 43,0%, waarbij 66,8% dit doet op aanbeveling van een arts.

In het werk staat dat van de gevaccineerde bevolking van 65 jaar en ouder 33,3% afkomstig is uit Alentejo, 15% uit het grootstedelijk gebied van Lissabon, 13,8% uit het centrale gebied, 13,0% uit de autonome regio Madeira en 8,7% van de Azoren.

"Van de totale onderzochte groep gevaccineerde personen waren de belangrijkste redenen om zich te laten vaccineren 47,1% op aanraden van een arts, 26,3% op eigen initiatief, omdat ze altijd proberen beschermd te zijn, 13, 8% in het kader van een werkinitiatief, 8,6% omdat ze weten dat ze deel uitmaken van de risicogroep voor een bepaalde ziekte en 1,6% op aanraden van de apotheker", voegt hij eraan toe.

Uit de analyse blijkt ook dat, in deze eerste golf, 5,8% van de groep mensen van 65 jaar of ouder dit jaar voor het eerst gevaccineerd is en dat 69,2% van de mensen in deze leeftijdsgroep die nog niet gevaccineerd zijn, nog steeds van plan zijn dit te doen.

Van de chronisch zieken die gevaccineerd zijn, heeft 7,5% dat dit jaar voor het eerst gedaan en 71,2% van de niet-gevaccineerden die tot deze groep behoren, is van plan zich dit griepseizoen te laten vaccineren.

Van de gezondheidswerkers werd 11,1% in 2023 voor het eerst gevaccineerd.

Aan de andere kant werd van de groep ouder dan 80 jaar 7,4% voor het eerst gevaccineerd en is 91,7% van de respondenten in deze niet-gevaccineerde groep van plan om dat dit griepseizoen te doen.

Wat betreft de gelijktijdige toediening van griep- en Covid-19-vaccins, koos 84,6% van de personen in de aanbevolen groepen hiervoor.

Volgens de enquête is deze beslissing gebaseerd op het feit dat 81,1% antwoordde: "Ik wil beschermd worden/Ik vind beide belangrijk voor mijn gezondheid"; 11,2% meldde dat de arts gelijktijdige toediening had aanbevolen en 6,3% zei dat het was omdat ze deel uitmaakten van de risicogroepen.

Volgens een DGS-norm wordt vaccinatie tegen influenza sterk aanbevolen voor prioritaire groepen, waaronder mensen van 60 jaar of ouder; chronische en immuungecompromitteerde patiënten van zes maanden of ouder; zwangere vrouwen, gezondheidswerkers en andere zorgverleners en patiënten met bepaalde chronische ziekten of aandoeningen, zoals diabetes, chronische obstructieve longziekte, hart- en vaatziekten, enz.