Er wordt voorspeld dat diabetes een van de epidemieën van de komende jaren zal zijn, een weerspiegeling niet alleen van ons genetisch patroon maar ook van onze sociaal-culturele omgeving, die een onevenwichtig en overmatig dieet en de voortdurende afname van lichaamsbeweging bevordert.

Een diabetespatiënt is een "patiënt met meerdere ziekten", dat wil zeggen dat Diabetes Mellitus een risico met zich meebrengt op de ontwikkeling van verschillende macro- en microvasculaire complicaties die een multidisciplinaire interventie vereisen.

De HPA Health Group heeft een multidisciplinaire structuur opgezet met als doel diabetici te integreren en te ondersteunen in hun eigen ziekte, zodat ze zich beter kunnen houden aan farmaceutische of niet-farmaceutische maatregelen en de metabole controle kunnen verbeteren, zodat de inherente complicaties kunnen worden vermeden.

Op deze manier vormt de educatie van patiënten ook een pijler van het Daghospitaal, waar zowel groeps- als individuele sessies worden gegeven.

Het implementeren van een verpleegkundig consult voor Diabetes heeft zich ontpopt als een levensvatbaar project voor eerstelijnsgezondheidszorg, dat beantwoordt aan de behoeften van verschillende cliënten in onze gemeenschap, de acceptatie ervan bevordert en een goede relatie tussen patiënt en gezin opbouwt, in harmonie met de doelstellingen en strategieën die zijn uitgestippeld door het gezondheidsbeleid voor het probleem van diabetes.

De verpleegkundige raadpleging functioneert in samenhang met de medische raadpleging, die de patiënten begeleidt bij de training, namelijk het controleren en registreren van de glykemie, wat te doen in geval van hypoglykemie en het gebruik/zelf toedienen van insuline, vertrouwend op demonstratie- en vraagonderwijzende methoden, het beoordelen van het begrip en de retentie van de boodschap, en interactie met de patiënt waarbij twijfels en angsten kunnen worden weggenomen.

Om diabetes met succes onder controle te krijgen, is een reeks factoren nodig, zoals: aangepaste medicatie, regelmatige lichaamsbeweging en een goed, gepersonaliseerd dieet. Om ervoor te zorgen dat deze reeks factoren resultaat oplevert, is het echter altijd noodzakelijk om een periodieke controle te laten uitvoeren door een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, verpleegkundige, podotherapeut, voedingsdeskundige, fysiotherapeut en natuurlijk de diabetespatiënt zelf.

Na de raadpleging van de arts is het van het grootste belang dat een voedingsdeskundige de diabetespatiënt opvolgt. Tijdens deze follow-up worden verschillende strategieën gegeven en wordt een voedingsplan opgesteld dat is afgestemd op de individuele behoeften van elke patiënt. Er wordt rekening gehouden met eetgewoonten, smaak, levensstijl, analytische waarden en voorgeschreven medicatie. Continuïteit van deze controle is een fundamentele factor gebleken voor een succesvolle behandeling van de ziekte.

De training en frequente aanpassing van het dieet in overeenstemming met medicatie en lichaamsbeweging zijn van extreem belang voor een goede stofwisselingscontrole, met als doel het vertrouwen en de zekerheid te vergroten, zodat het individu kan omgaan met dagelijkse moeilijkheden.

In het Dagziekenhuis krijgen diabetici de kans om hun twijfels weg te nemen wanneer dat nodig is en actief mee te werken aan de controle van hun ziekte. Dit zal ook een plek zijn waar ze dieetcursussen kunnen volgen en hun ervaringen en moeilijkheden kunnen delen met andere diabetici.

Neem voor meer informatie contact op met Grupo HPA Saude op (+351) 282 420 400.