Volgens idealista news zal het gemeentebestuur van Vila Nova de Cerveira 5,5 miljoen euro investeren om 53 huizen in de sociale wijk Mata Velha te renoveren en is het van plan om leegstaande openbare gebouwen om te bouwen tot woningen voor jongeren.

In een verklaring die deze dinsdag (7 november 2023) naar de nieuwsredacties werd gestuurd, zei de gemeente van het district Viana do Castelo dat de aanvraag voor het herstel van de sociale wijk Mata Velha, een gemeentelijk eigendom, "een van de oplossingen is die als prioriteit wordt beschouwd" in de aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst voor de Lokale Huisvestingsstrategie (ELH) van Vila Nova de Cerveira, in het kader van het 1st Right programma.

In aanvulling op dat programma zal de gemeente ook "betaalbare huurwoningen voor jongeren stimuleren" door de verbouwing van het voormalige Jeugdherberggebouw, dat aanvankelijk zou worden omgebouwd tot hotel, maar dat project ging uiteindelijk niet door. De oude Jeugdherberg, gesloten in 2008, ligt in het hart van het historische centrum.

"Op zoek naar een strategisch partnerschap met IHRU, heeft de gemeenteraad zich ten doel gesteld om het om te vormen tot een betaalbaar jeugdherberggebouw, om zo nog een woonoplossing te creëren om te voldoen aan de grote vraag van arbeiders in de industriële zone van Vila Nova de Cerveira", legt de gemeente uit.

De gemeente heeft ook andere gebouwen en leegstaande eenheden, die eigendom zijn van verschillende entiteiten, geïdentificeerd voor renovatie en ombouw tot woningen.

Als voorbeelden noemt de gemeente het oude gebouw dat dienst deed als kleuterschool in Campos, dat zal worden verbouwd tot T3-woning, een gebouw dat eigendom is van de União de Freguesias de Campos en Vila Meã, dat zal worden verbouwd tot twee wooneenheden, en ook de bouw van acht nieuwe woningen tegen gecontroleerde kosten, van het type T1 en T2, met de aankoop van grond in de União de Freguesias de Campos en Vila Meã.

Naast de op maandag (6 november 2023) ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor ELH tussen de gemeente en IHRU, steeg de initiële investering in de gemeente van ongeveer 300 duizend euro naar 6,7 miljoen euro.

Het herstel van de sociale wijk Mata Velha is een van de belangrijkste interventies van het ELH van Vila Nova de Cerveira.

"Meer dan twee decennia na de bouw blijkt dat deze gemeentelijke woningvoorraad niet meer aan de juiste voorwaarden voldoet en valt onder de criteria van een onwaardige woonsituatie, waarvoor verbeteringswerkzaamheden nodig zijn in het kader van energie-efficiëntie en aanpassing en verbetering van de toegankelijkheid van de interne ruimten", staat in de nota van de gemeente.

Voor de voorzitter van de Kamer, Rui Teixeira, zal de herziening van het document het mogelijk maken om "tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoeften van jongeren die niet in staat zijn om zelfstandig te worden", omdat het een enorme kostenpost is en omdat, in het geval van Vila Nova de Cerveira, het huisvestingsaanbod schaars of onbestaand is, voor mensen met een laag inkomen en als gevolg daarvan moeite hebben om fatsoenlijke huisvesting te krijgen.

Voor de socialistische burgemeester is de geplande investering ook een "middel om mensen aan te trekken en vast te houden in de gemeente".

De minister van Huisvesting, Marina Gonçalves, die aanwezig was bij de ondertekening van de aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst voor de ELH van Cerveira, zei dat "de essentie van het programma van de 1e wet is gebaseerd op antwoorden op dringende behoeften door middel van renovatie en revitalisering, zonder de bouw van nieuwe antwoorden te verwaarlozen die ook jongeren en de middenklasse dekken".