De "gematigde" mogelijkheid van buitengewone steun van de Portugese regering draagt ook bij aan de score.

"We verwachten nu dat TAP dit jaar een aangepaste EBITDA van ten minste 900 miljoen euro zal genereren, vergeleken met onze prognose van april van 770 miljoen tot 780 miljoen euro, gesteund door een sterker dan verwachte winstgevendheid in een omgeving van robuustheid in het passagiersvervoer door de lucht", stelt het ratingbureau in een verklaring.

De luchtvaartmaatschappij boekte een recurrente EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 752,4 miljoen euro in de eerste negen maanden van het jaar. S&P is van mening dat het recordresultaat "mogelijk niet duurzaam is na 2023, vanwege de verwachte druk van stijgende kosten op de marge", maar verwacht dat het in 2024 boven het resultaat van 2022 zal liggen.

Dit is de tweede herziening van de rating van TAP in minder dan een maand tijd. Begin november verbeterde Moody's de risicorating van TAP met één niveau, van "B2" naar "B1", met de nadruk op de "sterke en voortdurende verbetering van de operationele winstgevendheid van de luchtvaartmaatschappij".

S&P waarschuwt dat de verminderde vloot van TAP, beperkt door het herstructureringsplan, en de congestie op de luchthaven van Lissabon "het groeipotentieel" van de resultaten op de middellange termijn zullen beperken. Aan de andere kant zou "de hoge winstgevendheid de druk op de kosten van TAP moeten verlichten die wordt veroorzaakt door de hogere brandstofkosten, samen met de stijging van de Europese koolstofbelastingen en de hoge inflatie".

Het bureau heeft het "stand-alone kredietprofiel" van TAP naar boven bijgesteld van "B+" naar "B". Omdat het "zijn standpunt handhaafde over de gematigde mogelijkheid van buitengewone steun van de Portugese regering", werd de langetermijnrating, de belangrijkste voor investeerders, één niveau verhoogd van "B+" naar "BB-".

De vooruitzichten voor de beoordeling van TAP zijn "stabiel", wat de "verwachting weerspiegelt dat het passagiersvervoer de komende 12 maanden op het niveau van voor de pandemie zal blijven, ervan uitgaande dat de macro-economische of geopolitieke omstandigheden niet onverwacht verslechteren en de tarieven dicht bij de recente niveaus blijven".

"De stabiele vooruitzichten zijn ook afhankelijk van onze aanname dat privatisering geen verandering zal brengen in onze inschatting van de matige waarschijnlijkheid van buitengewone financiële steun van de Portugese overheid", geeft S&P ook aan.