De regering heeft ook de milieuhandhaving opgevoerd, strenger opgetreden tegen illegale mijnbouw en nieuwe beschermde gebieden voor inheemse volken aangekondigd.