Om "het leven voor burgers gemakkelijker te maken", maar ook om "de bureaucratie in de Nationale Gezondheidsdienst te verminderen" en "alle betrokkenen verantwoordelijk te houden", zullen medische certificaten kunnen worden "uitgegeven door hulpdiensten", maar ook door artsen van "privéklinieken" of de sociale sector, kondigde minister Manuel Pizarro aan.

Tot nu toe moesten patiënten altijd naar hun huisarts voor een certificaat van tijdelijke ongeschiktheid.

De Raad van Ministers heeft echter een decreet goedgekeurd om deze procedure te vereenvoudigen.

Nu hoeft iemand die bijvoorbeeld bij een spoeddienst wordt gezien niet meer naar de huisarts, omdat spoeddiensten nu toestemming hebben om het certificaat af te geven, onthulde de minister.

De maatregel omvat ook "medische praktijken, zowel in de privésector als in de sociale sector, die elke arts verantwoordelijk maken voor het afleveren van dit attest van tijdelijke ongeschiktheid", voegde hij eraan toe.

De minister zei dat hij "zich er terdege van bewust" was dat de verandering "risico's van ongepaste afgifte van certificaten met zich mee kan brengen" en verzekerde daarom dat "passende inspectiemechanismen zullen worden ingesteld om dit probleem te voorkomen".

Met deze maatregel wil men ook de tijd verminderen die huisartsen kwijt zijn aan het afhandelen van deze certificaten: "Dit is tijd die ze niet besteden aan de behandeling van andere patiënten", benadrukte de minister.

De regering is zich ook bewust van de "moeilijkheden om tijdig een antwoord te krijgen van medische commissies" en heeft daarom een ander decreet goedgekeurd dat de procedures voor het toekennen van getuigschriften zal vereenvoudigen.