In de slottoespraak van het debat over de staatsbegroting voor 2024 (OE2024), de Minister van Financiën, Fernando Medina, in een overzicht, van mening dat, vanuit elk perspectief, "de laatste acht jaar waren een van de perioden van de grootste vooruitgang en ontwikkeling van het land".

De functionaris herinnerde eraan dat een paar dagen geleden Nobelprijswinnaar voor Economie Paul Krugman Portugal classificeerde als een "economisch wonder", een argument dat meerdere malen werd gebruikt in het debat over voorstellen tot wijziging van de begroting in de Begrotingsspecialiteit, om te betogen dat "het antwoord ligt in goed beleid".

"Het is goed beleid dat goede resultaten oplevert. We hebben goede resultaten omdat we goed beleid hebben," zei hij.

Voor Medina was "het succes" van de huidige regering "gebaseerd op de vernietiging van de fundamentele pijlers" van het bestuur van de partijen rechts van de PS, waarbij hij de stijging van de salarissen benadrukte als een teken dat de uitvoerende macht achterlaat.

"Het zou niet bestaan als rechts aan de macht was," zei hij.

De minister van Financiën somde de maatregelen op die in de begroting zijn voorzien met betrekking tot gezinsinkomen en investeringen, zonder de begrotingsrekeningen in gevaar te brengen.

"Meer werkgelegenheid met meer rechten, betere lonen en een betere sociale bescherming was het succesvolle antwoord op bezuinigingen, verarming, devaluatie van inkomen en het terugdraaien van de welvaartsstaat," zei hij.