Luís Montenegro bood aan "uit te leggen door te herhalen wat hij zei" op het PSD-congres, toen hij beloofde dat, als hij premier wordt, de waarde van de solidariteitstoeslag voor ouderen (CSI) aan het einde van de volgende zittingsperiode zal stijgen tot 820 euro.

De PSD-voorzitter verwierp elke misstap of truc, gezien de kritiek die op hem was gericht, met name door kandidaten voor het PS-leiderschap, die hem uitdaagden om verder te verduidelijken op wie de maatregel van toepassing was.

"Ik kan uitleggen, herhalen wat ik heb gezegd, ik hoop dat iedereen de eerlijkheid heeft om het te erkennen", zei hij, herhalend dat de PSD, als het in de regering komt, alle pensioenen "ten minste" zal bijwerken volgens de formule voorzien in de wet en niet zal snijden in "een cent" van de pensioenen.

Ten derde, voegde hij eraan toe, is de PSD vastbesloten om de referentiewaarde van de CSI te veranderen, zodat het de referentiewaarde van 820 euro bereikt in 2028 (momenteel is het 488 en in het volgende jaar zal het 530 euro zijn).

Op de vraag of er geen verwarring is tussen de verhoging van de pensioenen en de verhoging van de CSI, antwoordde hij ontkennend en zei dat hij het altijd over inkomen had.

"Wat ik elke Portugees verzeker die in de positie is om met pensioen te gaan, is dit: in 2028 zullen ze een minimuminkomen hebben van 820 euro", herhaalde hij.