Het document, waarover puntsgewijs werd gestemd, werd goedgekeurd tijdens een besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders onder voorzitterschap van de sociaaldemocraat Carlos Moedas, met de stemmen van de PCP, Cidadãos Por Lisboa (gekozen door de PS/Livre-coalitie), Livre en BE.

De PS stemde voor sommige punten en onthield zich van stemming over andere, waardoor de gemeentebegroting voor 2024 haalbaar werd.

De gemeentebegroting van Lissabon voor 2024 heeft een waarde van 150 miljoen euro voor huisvesting; 9,1 miljoen euro voor de gezondheidssector; 14,3 miljoen euro voor sociale steunmaatregelen; 27,1 miljoen euro voor kinderdagverblijven en scholen; 289 miljoen euro voor mobiliteit; 62 miljoen euro voor het algemene rioleringsplan en 57 miljoen euro om IRS terug te geven aan de inwoners van Lissabon.

Aan het einde van de sessie sprak de voorzitter van de Raad van Lissabon tegenover het agentschap Lusa zijn tevredenheid uit over de goedkeuring van het document.

"Ik ben erg tevreden omdat het een recordbegroting is. Er staat 1,3 miljard euro in de boeken voor de zorg voor het leven van de inwoners van Lissabon. Onze topprioriteit blijft huisvesting. In deze begroting investeren we alleen al voor 2024 150 miljoen in huisvesting, 41,5 procent meer dan vorig jaar", aldus de burgemeester.

Het begrotingsvoorstel van de gemeenteraad van Lissabon voor 2024 is 1,3 miljard euro, "redelijk in lijn" met dat van dit jaar, ondanks dat het beheersaldo "behoorlijk lager" is, gaf de vicevoorzitter van de gemeente, Filipe Anacoreta Correia, aan tijdens de presentatie van het document op 14 november.

Bij die gelegenheid verklaarde de verantwoordelijke voor de afdeling Financiën dat voor volgend jaar een "veel lagere" waarde wordt verwacht in termen van beheersaldo, ter waarde van ongeveer €40 miljoen, terwijl in 2023 het geraamde beheersaldo €130 miljoen bedroeg.

Van de verwachte inkomsten voor 2024, in totaal €1.303 miljoen, wordt €999 miljoen aan lopende inkomsten verwacht, €248 miljoen aan kapitaalinkomsten en €56 miljoen aan overige inkomsten.

Volgens het goedgekeurde begrotingsvoorstel heeft het grootste deel van de lopende ontvangsten (€999 miljoen) betrekking op directe belastingen, ter waarde van 541,3 miljoen, namelijk 294 miljoen IMT (Gemeentelijke Belasting op Overdracht van Eigendom), 130,3 miljoen IMI (Gemeentelijke Onroerende Zaak Belasting), €99 miljoen aan pours en €18 miljoen IUC (Enkelvoudige Circulatie Belasting).

Aan lopende inkomsten wordt ook €139,4 miljoen aan overdrachten verwacht, €117 miljoen aan verkoop van goederen en diensten, €110 miljoen aan vergoedingen, boetes en andere sancties, €74 miljoen aan overige inkomsten en 17,2 miljoen aan inkomsten uit onroerend goed.

Filipe Correia legde ook uit dat de begroting voor 2024 het Herstel- en Veerkrachtplan (PRR) weerspiegelt, waarin de totale waarde van de investeringen tussen 2022 en 2026 670 miljoen bedraagt, verdeeld in 55 miljoen in 2022, 126 miljoen in 2023, 182 miljoen in 2024, 196 miljoen in 2025 en 111 miljoen in 2026.

De toepassing van gemeenschapsgelden uit de PRR vereist inspanningen van de gemeente en "ongeveer 20 procent is de mobilisatie van de eigen inspanningen van de gemeente", voegde hij eraan toe, waarbij hij aangaf dat van de 670 miljoen euro 538 miljoen uit de PRR komt en 132 miljoen uit investeringen van de Câmera.

Dit is de derde gemeentelijke begroting van Lissabon die door het PSD/CDS-PP leiderschap is gepresenteerd en volgens de vicevoorzitter van de Câmera "weerspiegelt het een reeks zorgen" over de stad, waaronder investeringen voor huisvesting voor mensen.

Het dagelijks bestuur van de Kamer van Lissabon bestaat uit 17 leden, waaronder zeven gekozenen van de "Novos Tempos" coalitie (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) - de enigen met de toegewezen verantwoordelijkheden - drie van PS, drie van Cidadãos Por Lisboa (gekozen door de PS/Livre coalitie), één van Livre en één van BE.

De gemeentebegroting zal ook ter discussie en stemming worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Lissabon.