"Burgers die van woonplaats zijn veranderd en hun stemlocatie willen wijzigen, moeten het adres dat aan hun burgerkaart is gekoppeld vóór 10 januari 2024 bijwerken", zei de CNE in een verklaring.

Volgens de commissie is deze stap essentieel om ervoor te zorgen dat het adres op de kiezersregistratie overeenkomt met het adres op de identiteitskaart van de kiezer.

Volgens de CNE kunnen kiezers die op nationaal grondgebied wonen en een identiteitskaart hebben, hun adres 'online' wijzigen op het portaal van ePortugal of persoonlijk bij Lojas do Cidadão of bij een filiaal van het Instituto Instituto dos Registos e do Notariado.

Mensen die in het buitenland wonen en een burgerkaart hebben, kunnen niet alleen hun adres online wijzigen, maar ook naar het Portugese consulaat of de consulaire post in het gebied waar ze wonen gaan.

De CNE stelt ook dat in gevallen waarin de burger een identiteitskaart heeft, deze procedure kan worden uitgevoerd bij een Loja do Cidadão of bij een Portugees consulaat of consulaire post in het gebied waar hij woont, om een burgerkaart met het bijgewerkte adres te verkrijgen.

Alle geregistreerde kiezers kunnen het in het kiezersregister vermelde adres raadplegen bij de respectieve volkstellingscomités - parochieraden, consulaten of consulaire posten - of zelfs online in het gereserveerde gedeelte van het kiezersportaal, aldus de CNE.

De commissie herinnert eraan dat degenen die in het buitenland zijn geregistreerd per post of persoonlijk kunnen stemmen.

Degenen die hun recht om persoonlijk te stemmen willen uitoefenen, moeten deze intentie - als ze dat bij eerdere verkiezingen voor de Assemblee van de Republiek niet hebben gedaan - ook vóór 10 januari kenbaar maken bij de volkstellingscommissie in het gebied waar ze wonen.

"Als u er niet voor kiest om uw stemrecht persoonlijk uit te oefenen, ontvangt u documentatie om uw stemrecht per post uit te oefenen op het adres dat vermeld staat op de kiezersregistratie", aldus de verklaring.