"De door TAP in de verklaring van 4 februari 2022 vrijgegeven informatie was niet waar, omdat zij niet strookte met de werkelijkheid, aangezien daarin geen melding werd gemaakt van de tussen TAP en Alexandra Reis gesloten overeenkomst en de wens van beide om de bestaande contractuele betrekkingen te beëindigen, na een door TAP geïnitieerd onderhandelingsproces, en was niet duidelijk, aangezien het gebruik van de uitdrukking 'afstand doen' overeenkomt met een dubbelzinnige term, waardoor de ontvangers van de informatie niet onmiddellijk kennis konden nemen van de werkelijkheid, namelijk het bestaan van een ondertekende overeenkomst tussen TAP en Alexandra Reis".

Daarom, "rekening houdend met de omstandigheden van het specifieke geval, heeft de raad van bestuur van de CMVM besloten om een boete van 50.000 euro (vijftigduizend euro) op te leggen aan de verweerder".

In februari 2022 stelde TAP de CMVM op de hoogte van het vertrek van bewindvoerder Alexandra Reis.

Afgelopen december trad Alexandra Reis aan als staatssecretaris van Financiën, en toen brak er controverse uit over de compensatie die zij ontving toen zij de staatsluchtvaartmaatschappij verliet (500 duizend euro).