In het rapport van het European Center for Disease Control (ECDC), dat is uitgebracht in verband met Wereld Aids Dag, staat dat hiv-infectie "miljoenen mensen blijft treffen".

"Het aantal gediagnosticeerde vrouwen daalde met 26 procent in de Europese WHO-regio, van 52.788 in 2013 naar 39.070 in 2022 en het aantal gediagnosticeerde mannen daalde met 21 procent, van 90.208 naar 71.118", geeft het rapport aan.

Vorig jaar werden 110.496 hiv-diagnoses gemeld, waarvan de meerderheid in Oost-Europa (72 procent), met name in Rusland en Oekraïne. De regio's West en Centrum meldden ook gevallen (respectievelijk 10 procent en 8 procent).

In de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), die de Europese Unie (EU) omvat, werden 22.995 nieuwe diagnoses gemeld.

In de Europese regio Who zijn in de afgelopen 30 jaar meer dan 2,4 miljoen gevallen gediagnosticeerd en meer dan 620.000 mensen in de EU/EER.

"De algemene trend weerspiegelt grotendeels de situatie in Rusland, waar de diagnoses sinds 2019 met 31 procent zijn gedaald. De overige landen hebben aanzienlijke schommelingen gezien, vooral in 2022 toen verschillende naties dramatische stijgingen zagen in het aantal gediagnosticeerde gevallen afkomstig uit Centraal- en Oost-Europa, inclusief eerdere positieve gevallen", merkt het rapport op.

Aan de andere kant werd een daling van meer dan 50 procent vastgesteld bij mannen in Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal. Bij vrouwen werd de grootste afname tussen 2013 en 2022 waargenomen in Italië, Nederland, Portugal en Roemenië.

De regio Wie Europa registreerde nog steeds een stijging van 4,2 procent ten opzichte van 2021, maar de diagnoses zijn 20,5 procent lager dan in 2019, vóór de covid-19 pandemie. In de EU/EER stegen de gevallen tussen 2021 en 2022 met 30,8 procent, maar daalden ze ten opzichte van 2019.

"Verschillende factoren dragen bij aan de verschillen in hiv-infectietrends tussen 2021 en 2022, waaronder de hervatting van surveillanceactiviteiten, de uitbreiding en invoering van nieuwe teststrategieën in veel landen, migratiepatronen, de opheffing van covid-19-beperkingen en de instroom van vluchtelingen, vooral uit Oekraïne", wordt benadrukt.

Verder heeft volgens het rapport de toename van het aantal eerdere positieve diagnoses een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van het epidemiologische profiel van hiv in Europa, voornamelijk in de EU/EER en de westelijke regio.

"Heteroseksueel contact is naar voren gekomen als de prominente oorzaak van hiv-overdracht in 2022, vooral bij vrouwen", eraan toevoegend dat, "ondanks een daling in hiv-diagnoses onder mannen (MSM) sinds 2014, er een lichte stijging is in 2022, met name onder MSM van migrantenafkomst".

Bij een late diagnose had ongeveer de helft (50,6 procent in de WHO-regio, 47,9 procent in de EU/EER) van de mensen die in 2022 werden gediagnosticeerd "een CD4-celaantal van minder dan 350 per mm3".

De overdracht van hiv onder mensen die drugs injecteren blijft in de meeste EU/EER-landen op een laag niveau, met een kleine toename van het aantal gediagnosticeerde gevallen in 2022.

"Deze stijging is aanzienlijk lager dan die welke is waargenomen bij andere vormen van transmissie, dankzij de aanwezigheid van goed functionerende signalen en effectieve schadebeperkingsprogramma's in de meeste EU/EER-landen. Deze lichte toename kan worden toegeschreven aan eerdere positieve diagnoses, aangezien 24,4 procent van alle personen die zijn geïnfecteerd via drugsinjectie in deze categorie vallen", geeft het document aan.

Deze lichte stijging werd geregistreerd in de meeste EU/EER-landen, hoewel Oostenrijk, Cyprus, Griekenland, Portugal en Roemenië een daling van meer dan 30 procent lieten zien.

Tien landen, waaronder Portugal, hebben consequent gegevens gerapporteerd over hiv-tests die zijn uitgevoerd tussen 2013 en 2022, exclusief niet-gekoppelde anonieme tests en tests op bloeddonaties.