Volgens Sapo nieuws is deze investering van toepassing op alle medewerkers van de Ingka Groep - de groep die eigenaar is van IKEA Portugal en verantwoordelijk is voor de winkelactiviteiten (IKEA woonwarenhuizen, Customer Support Centre en MAR Shopping winkelcentra), waarmee de betrokkenheid bij het bevorderen van het dagelijks leven voor de meeste mensen, binnen en buiten het bedrijf, wordt versterkt.

IKEA Portugal heeft geïnvesteerd in de verbetering van de salarissen, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van zijn medewerkers. Dit traject bereikt nu een nieuwe mijlpaal, met een investering van meer dan acht miljoen euro in salarisaanpassingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, waarmee een aanvangssalaris wordt gegarandeerd dat aanzienlijk boven het Nationaal Minimumloon ligt (1000 euro x 14 maanden, plus voedingstoelage), en waarbij een aanzienlijk deel van deze investering wordt aangewend voor de verbetering van de omstandigheden van degenen die al in het bedrijf werken.

Hiermee wil IKEA Portugal de dagelijkse bijdrage belonen en belonen van degenen die door de jaren heen het shirt van het bedrijf hebben gedragen. De waarde van de voedselvergoeding zal ook een nettoverhoging van één euro per dag ondergaan, als aanvulling op het huidige aanbod van IKEA voor zijn medewerkers, met een exclusief restaurant tegen gereduceerde prijzen.

Ook andere voordelen worden geactualiseerd en verbeterd, zoals de levens- en ziektekostenverzekering voor vaste medewerkers, de verlenging van het ouderschapsverlof (voor zowel moeders als vaders), de interne medische hulpdienst en het sociale hulpprogramma voor noodgevallen.

Na de positieve financiële resultaten in het vorige boekjaar ontvangen alle IKEA medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een jaarlijkse prestatiebonus - One IKEA Bonus - die overeenkomt met ongeveer een maandsalaris (tussen 85% en 145%, afhankelijk van de prestaties van elke eenheid).

De Ingka Groep zal ook een totaal van 103 miljoen euro toewijzen aan het wereldwijde pensioenfonds "Tack!" ("dank u" in het Zweeds). Dit fonds wordt verdeeld over alle landen waar de Ingka Groep vertegenwoordigd is. In elk van deze markten zullen alle in aanmerking komende werknemers die vijf jaar of langer voor de Groep hebben gewerkt dezelfde extra bijdrage aan hun pensioenfonds ontvangen, ongeacht de rol of functie die ze bekleden. Deeltijdwerknemers zullen een proportionele bijdrage ontvangen, aangepast aan het aantal gewerkte uren.

Bij IKEA Portugal maakt het belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid deel uit van een langetermijnstrategie, waarbij meer dan 90% van de medewerkers een vast dienstverband heeft en er geen beloningsverschil is tussen mannen en vrouwen.

"IKEA is voor veel Portugezen een vertrouwd merk geworden dat een integraal deel uitmaakt van hun leven thuis en van hun dagelijks leven. Wat veel mensen misschien niet weten, is dat werken bij IKEA betekent dat je deel uitmaakt van een absoluut uniek team en een unieke cultuur.De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een betere beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. We streven ernaar een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en waarin iedereen het gevoel heeft dat werken bij IKEA meer is dan zomaar een baan", zegt Eliska Novotná, Country People & Culture manager bij IKEA Portugal.