De komende dagen vindt in Dubai de klimaattop Cop28 plaats, waar wereldleiders bijeenkomen.

Een coalitie van Ierse maatschappelijke organisaties, Stop Climate Chaos, coördineerde woensdag de demonstratie in Kildare Street.

Er werd een oproep gedaan aan Ierland om af te stappen van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zonder het nog erger te maken voor mensen die momenteel moeite hebben om hun energierekening te betalen door mensen in pakken en olifantenmaskers.

Jerry Mac Evilly van Friends of the Earth verklaarde: "We hebben bijna 30 jaar kopieënconferenties gehad die de olifant in de kamer - fossiele brandstoffen - bijna volledig negeerden.

"Het bewijs is ondubbelzinnig: we hebben niet veel tijd meer om te voorkomen dat het klimaat instort. Staten moeten begrijpen dat het stoppen van onze dringende verslaving aan duur, smerig gas, kolen en olie de enige manier is om de klimaatcatastrofe aan te pakken.

Trocaire, een Ierse organisatie, heeft gezien dat gemeenschappen "hun hele dorpen hebben weggevaagd door overstromingen, we zien droogtes die jaren aanhouden en het vermogen van mensen om zich te redden wordt uitgehold", aldus Caoimhe de Barra, CEO van de organisatie.

"Mensen in de landen die het meest getroffen worden door klimaatverandering hebben het minst gedaan om deze crisis te veroorzaken," vervolgde de spreker, waardoor het ongelooflijk oneerlijk is.

"Daarom moeten we zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, maar wel op een eerlijke manier, waarbij de meest ontwikkelde landen die de grootste schuld hebben aan deze crisis het goede voorbeeld moeten geven."