De deelname van kinderen jonger dan 3 jaar aan vroegtijdige kinderopvang lag in 2022 ruim boven het EU-gemiddelde (35,7 procent) en al dicht bij het nationale streefcijfer van Barcelona voor 2030 (50,8 procent).

Volgens gegevens uit de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2023, die op 4 december zijn vrijgegeven, is in Portugal "de deelname aan kinderopvang door kinderen jonger dan 3 jaar in 2022 (47,5 procent) nog sterker gestegen dan in 2021 (43,3 procent)".

Bij kinderen tussen 3 en 6 jaar was het schoolbezoek in 2021 90,5 procent, onder het EU-gemiddelde (92,5 procent), en er zijn geen gegevens voor 2022.

Daarnaast hadden werkgelegenheid en opleiding in 2022 een van de beste werkgelegenheidscijfers in Portugal, met 83 procent van de pas afgestudeerden tussen de 20 en 34 jaar die een baan kregen, boven het EU-gemiddelde van 79,7 procent.