Dit artikel is bedoeld om de uitkomst van de discussies in het Portugese parlement te verduidelijken en wat je kunt verwachten in 2023 en daarna.

Wat is het NHR-programma?

Om de nuances te begrijpen van het lopende debat over het belastingregime voor niet-habituele inwoners ("NHR") en de op handen zijnde transformatie tot "NHR 2.0", is het cruciaal om de basisprincipes te begrijpen van dit programma voor NHR inwoners in Portugal.

Het NHR Programma, geïntroduceerd in Portugal, is een belangrijke drijfveer geweest in het aantrekken van buitenlandse individuen op zoek naar belastingvoordelen en een gunstig fiscaal klimaat. Dit programma, zoals we het al een aantal jaren kennen, geeft in aanmerking komende personen de status van niet-woonachtig ingezetene, wat hen unieke belastingvoordelen oplevert.

De belangrijkste kenmerken van het NHR Programma zijn onder andere:

 • Belastingvrijstelling op inkomsten uit het buitenland: Een van de belangrijkste attracties van het NHR programma is de vrijstelling die het biedt op verschillende categorieën van inkomsten uit het buitenland. Dit omvat dividenden, rente en huur, waardoor niet-woonachtige inwoners kunnen genieten van een gunstige fiscale behandeling van inkomsten die buiten Portugal zijn gegenereerd.
 • Duur van de voordelen: Onder het bestaande NHR-regime hebben begunstigden recht op de voorgeschreven belastingvoordelen voor een periode van 10 jaar. Dit is een cruciale factor geweest in de aantrekkingskracht van het programma, omdat het een tien jaar durende periode van voordelige fiscale behandeling biedt.
 • Kwalificatiecriteria: Om in aanmerking te komen voor de NHR-status, moeten personen voldoen aan specifieke criteria, waaronder het feit dat ze de afgelopen vijf jaar geen fiscaal inwoner van Portugal zijn geweest en het verrichten van in aanmerking komende activiteiten zoals erkend door de Portugese overheid.
 • Aangezien het bestaande NHR-programma op 31 december 2023 ten einde loopt, is de verwachte overgang naar "NHR 2.0" erop gericht om veel van deze voordelen te behouden. Het is echter van cruciaal belang op te merken dat er enkele wijzigingen worden verwacht, met name in het beperktere aantal begunstigden en toepasselijke criteria.

  De toekomst van NHR in Portugal ontcijferen

  Er is geen andere manier om het te zeggen: de huidige NHR, die al enkele jaren bestaat, loopt af op 31 december 2023. Het volgende kader, dat we "NHR 2.0" zullen noemen, zal op 1 januari 2024 van kracht worden en de meeste uitkeringen (met uitzondering van de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het pensioeninkomen) herhalen, maar met een herzien bereik van begunstigden - een mogelijk breder bereik voor degenen die op Madeira of de Azoren wonen en een smaller bereik voor degenen die op het Portugese vasteland wonen.

  Voor degenen die toegang willen tot de "oude NHR" na 31 december 2023, moet worden overwogen om te voldoen aan specifieke uitzonderingsbepalingen die het mogelijk maken om de NHR aan te vragen tot 31 december 2024:

 • Een procedure voor een verblijfsvisum of -vergunning starten vóór 31 december 2023, in overeenstemming met de huidige immigratiewetgeving.
 • In het bezit zijn van een geldig verblijfsvisum of geldige verblijfsvergunning tot 31 december 2023.
 • In het bezit zijn van een ondertekend promesse- of arbeidscontract, belofte of detacheringsovereenkomst vóór 31 december 2023.
 • Vóór 10 oktober 2023 in het bezit zijn van een huurovereenkomst of een overeenkomst voor het gebruik van onroerend goed op Portugees grondgebied.
 • Een reserverings- of promessecontract hebben voor het verwerven van onroerend goed op Portugees grondgebied dat vóór 10 oktober 2023 is afgesloten.
 • ten laste komende kinderen vóór 10 oktober 2023 inschrijven bij een Portugese onderwijsinstelling.
 • De speciale grandfathering-regels zijn ook van toepassing op een persoon die deel uitmaakt van het huishouden van belastingbetalers die onder een van de bovenstaande voorwaarden vallen.

  Ter verduidelijking: bestaande NHR-begunstigden die op 31 december 2023 als NHR geregistreerd staan, kunnen gedurende de aangewezen periode van 10 jaar van de regeling profiteren.

  De toekomst van NHR in Portugal: Belangrijke inzichten en strategische overwegingen

  Het "NHR 2.0"-regime zal zich ook over een periode van tien jaar uitstrekken en van toepassing zijn op personen die fiscaal inwoner worden van Portugal (zonder verblijf in de voorafgaande 5 jaar). De NHR 2.0 omvat een tarief van 20% voor tewerkstelling/freelance en vrijstellingen voor verschillende inkomenscategorieën uit het buitenland, op dezelfde manier als de nu binnenkort aflopende NHR (behalve voor pensioeninkomsten).

  NHR 2.0 moet nog worden geregeld via een regionaal decreet, maar zal naar verwachting een verstrekkende en positieve impact hebben op degenen die naar Madeira of de Azoren willen verhuizen. Voor wie een verhuizing naar het Portugese vasteland overweegt, kan "NHR 2.0" nog steeds van toepassing zijn, zij het met beperktere criteria, waarbij begunstigden betrokken moeten zijn bij startende bedrijven, onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijven of gekwalificeerde banen die erkend zijn door de Portugese overheid.

  Houd dit in gedachten!

  Bij investeringen en immigratie is het hebben van een goed geïnformeerde en betrouwbare lokale partner van onschatbare waarde.

  NEWCO is uw lokale partner in Portugal. Wij hebben 30 jaar ervaring en een veelzijdig en multidisciplinair team dat aan al uw eisen voldoet:

  - Bedrijfsoprichting en -beheer

  - Persoonlijke en zakelijke boekhouding en naleving van de belastingwetgeving

  - Verkrijgen van een NIF en bankrekening

  - Verkrijgen van een verblijfsvergunning

  - Verhuizen naar Portugal

  - Onroerend goed

  Neem vandaag nog contact met ons op!