Portugal heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door zes dagen op rij uitsluitend op hernieuwbare energie te draaien en daarmee een nieuw record te vestigen. Gedurende 149 opeenvolgende uren produceerde het land meer energie uit hernieuwbare bronnen dan het verbruikte. Portugal slaagde er ook in om 131 uur zonder aardgas te zitten en produceerde in 95 van die uren genoeg schone energie om naar Spanje te exporteren.

Deze prestaties tonen de duurzame weg aan die Portugal is ingeslagen met de geleidelijke integratie van hernieuwbare bronnen, zonder de continuïteit van de energievoorziening en de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar te brengen. Maar om de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs tegen 2050 te halen, moeten landen hun netwerken het hele jaar door vrij van koolstofemissies houden, en niet slechts gedurende een paar dagen of weken.

Volgens het World Economic Forum: "Portugal staat als een Europese pionier in schone energie-initiatieven. In 2016 stelde het land zijn ambitieuze doelstelling "netto nul in 2050" vast, drie jaar eerder dan de meeste andere EU-landen. Portugal sloot ook zijn laatste kolencentrale in 2021, negen jaar eerder dan zijn eigen doelstelling voor 2030. Met de toezegging om gascentrales tegen 2040 uit te faseren, effent Portugal het pad voor koolstofneutraliteit al in 2045."