Volgens ECO, met nog iets minder dan een jaar te gaan voor de volgende Europese verkiezingen, is volgens de Eurobarometer 52% van de Portugese burgers geïnteresseerd in deelname en in het resultaat van de stemming om de volgende samenstelling van het Europees Parlement (EP) te kiezen.

Volgens de uitgevoerde statistische enquête was er een stijging van 9% in het aantal Portugezen dat geïnteresseerd is in de Europese verkiezingen, vergeleken met de Eurobarometer in maart van dit jaar. Toch is 47% van de respondenten helemaal niet geïnteresseerd in de verkiezingen die plaatsvinden tussen 6 en 9 juni in de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU).

Op EU-niveau is 57% van de ondervraagde burgers geïnteresseerd in de Europese verkiezingen en 43% wil niets weten over deze verkiezingen.

Van de ondervraagde nationale burgers is 62% van de bevolking tussen 15 en 24 jaar niet geïnteresseerd in de EP-verkiezingen, in tegenstelling tot de leeftijdsgroep tussen 25 en 39 jaar, waarin 58% wil deelnemen en de uitslag van de verkiezingen wil kennen. Europeanen. De percentages zijn vergelijkbaar voor burgers tussen 40 en 54 jaar en ouder (54% is geïnteresseerd).

Kijken we naar het politieke spectrum, dan zien we dat respectievelijk 61% en 60% van de centrum- en rechtse kiezers geïnteresseerd is in de verkiezingen en dat 55% van de linkse kiezers in Portugal geïnteresseerd is in de enige gelijktijdige stemming in alle EU-landen.

Als de verkiezingen binnen een week zouden plaatsvinden, gaf in Portugal 57% van de ondervraagden toe dat ze zouden gaan stemmen, 15% zou het overwegen en 23% zou het helemaal niet doen. Slechts 5% van de respondenten koos ervoor om niet te antwoorden.

In deze parameter is de discrepantie voor het Europese percentage groter, met 68% van de respondenten die toegeven te gaan stemmen als de verkiezingen volgende week zouden zijn, 14% zou het overwegen en 16% zou die hypothese opzij zetten.

In Portugal zijn het de leeftijdsgroepen tussen 25 en 39 jaar en ouder dan 55 jaar die zouden toegeven binnen een week te gaan stemmen als ze konden. Het aantal Portugezen dat wil stemmen met het doel een politieke partij te steunen is echter met 9 procentpunten gestegen (43%), 34% vindt dat het hun rol is als Europese burgers en heeft de gewoonte bij alle verkiezingen te gaan stemmen.

Deze Eurobarometer werd uitgevoerd tussen 28 september en 15 oktober in Portugal en 1.030 Portugese burgers werden persoonlijk geïnterviewd (op een totaal van 26.523 Europeanen), ouder dan 15. Het aantal Portugezen dat werd gekozen om deel te nemen aan de enquête was gebaseerd op de bevolkingsomvang van elke lidstaat.