De strategie, die wordt voorgesteld als "een van de pijlers" van de Franse "milieuplanning", is opgebouwd rond vier hoofdthema's (de druk op de biodiversiteit verminderen, herstellen, belanghebbenden mobiliseren en hulpbronnen versterken), onderverdeeld in 40 maatregelen en 200 acties.