In een verklaring zei de PSP dat de operatie, die deel uitmaakt van het programma "Comércio Seguro", in het hele land zal plaatsvinden, een preventief karakter heeft en bedoeld is om de politie in commerciële gebieden te versterken.

Als onderdeel van de operatie zal de politie verschillende bewustmakingsacties en individuele criminaliteitspreventiecontacten met handelaren uitvoeren, waarbij advies wordt gegeven over het voorkomen van misdaden in commerciële ruimten en waarbij ook beschermingsmaatregelen voor de commerciële instellingen zelf worden genomen.

De PSP zal ook een informatie-/bewustmakingscampagne voeren op zijn sociale netwerken over het programma "Veilige handel", de doelstellingen ervan en de belangrijkste adviezen over het voorkomen van vastgoeddelicten en (zelf)beschermingsmaatregelen.

Vorig jaar voerde de PSP 1 886 bewustmakings-/opleidingsacties en 9 006 individuele criminaliteitspreventiecontacten uit met handelaren.

De PSP adviseert handelaars om een beschermingsnetwerk op te zetten met naburige vestigingen, de politie op de hoogte te brengen van alle verdachte activiteiten die ze hebben waargenomen, inbraakalarmen en videobewakingssystemen te installeren, met 24 uur per dag opname, en posters en/of borden te plaatsen om bewakingsmiddelen aan te kondigen als middel om diefstal af te schrikken.