Om meer dan 90 dagen in Portugal te verblijven, moeten buitenlanders uit niet-EU-landen een visum voor kort verblijf (minder dan 1 jaar) of een verblijfsvisum (meer dan 1 jaar) aanvragen bij hun lokale Portugese ambassade. Met een verblijfsvisum kunnen personen het Portugese grondgebied betreden en een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie Autoriteit (AIMA).

Een tijdelijke verblijfsvergunning geeft personen het recht om in Portugal te wonen, werken en studeren en biedt de mogelijkheid tot gezinshereniging. Bovendien kunnen ze zonder visum door het hele Schengengebied reizen, dat 26 Europese landen omvat.

Na een verblijf van vijf jaar in Portugal komen personen in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning en na zes jaar kan het staatsburgerschap worden verkregen. Dit biedt een langetermijntraject om een leven op te bouwen in Portugal, inclusief toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Portugal biedt verschillende verblijfsvergunningen voor verschillende doelen. De populairste opties zijn het D2-visum, het Digital Nomad-visum en het D7-visum.

D2-visum

Het D2-visum wordt toegekend aan ondernemers of onafhankelijke werknemers die in Portugal willen verblijven. Er zijn geen strikte minimum investeringseisen. Aanvragers moeten echter de economische, sociale, wetenschappelijke, technologische of culturele relevantie van hun bedrijfsproject aantonen en de financiële middelen hebben om hun investering en zichzelf te ondersteunen. Onafhankelijke werknemers moeten ook kunnen aantonen dat ze een dienstverleningsovereenkomst hebben met een Portugees bedrijf. Afhankelijke familieleden kunnen worden opgenomen in de aanvraag voor een D2-visum en het is in eerste instantie geldig voor twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor drie jaar.

Visum voor digitale nomaden

Het Digital Nomads Visum is bedoeld voor personen die een arbeidsrelatie of freelance activiteit met een niet-ingezeten entiteit kunnen aantonen. Dit betekent dat ze geldige contracten en documentatie moeten hebben om hun visumaanvraag te ondersteunen. Het is bedoeld voor mensen die op afstand werken en biedt een aantrekkelijke optie voor mensen die willen genieten van de voordelen van wonen in Portugal terwijl ze buiten het land blijven werken.

D7-visum

Het D7-visum is bedoeld voor buitenlanders die van hun pensioen of passief inkomen leven. Aanvragers moeten kunnen aantonen dat ze een regelmatige en constante instroom van pensioen- of passief inkomen hebben, waaronder dividenden, inkomsten uit onroerend goed, royalty's of financiële beleggingen.

Credits: Getty Images;

Andere verblijfsvergunningen:

Portugal biedt ook verblijfsvergunningen voor ondernemers en hooggekwalificeerde werknemers. Het Start-up Visum is ideaal voor buitenlandse ondernemers die innovatieve projecten willen ontwikkelen in Portugal. Het Tech Visum geeft gekwalificeerde werknemers van buiten de EU toegang tot banen die gecreëerd worden door Portugese bedrijven, met name bedrijven die wereldwijd opereren.

Permanent verblijf

EU-burgers die gedurende vijf opeenvolgende jaren legaal in Portugal hebben verbleven, kunnen een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Ze moeten kunnen aantonen dat ze financieel draagkrachtig zijn, in Portugal kunnen wonen en de Portugese taal beheersen. Houders van een permanente verblijfsvergunning moeten hun titel elke vijf jaar vernieuwen en kunnen deze status verliezen als ze meer dan twee opeenvolgende jaren buiten het Portugese grondgebied verblijven.

Houd hier rekening mee!

Het is belangrijk om op te merken dat het navigeren door het juridische en bureaucratische proces van het verkrijgen van een verblijfsvergunning en het vaststellen van fiscaal residentschap in Portugal een uitdaging kan zijn.

Door samen te werken met een gespecialiseerde lokale partner, zoals NEWCO, kunt u waardevolle begeleiding en hulp krijgen tijdens het hele proces, zodat uw verhuizing soepel en probleemloos verloopt.

NEWCO biedt diensten variërend van het opzetten en beheren van een bedrijf tot persoonlijke en zakelijke boekhouding en naleving van de belastingwetgeving, waardoor de overgang naar Portugal beter beheersbaar wordt.

Kortom, Portugal biedt een scala aan verblijfsvergunningen op maat van verschillende doelstellingen, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor mensen die hier willen wonen en werken. Inzicht in de verschillende opties en vereisten is cruciaal voor een succesvolle overgang, en professionele hulp inschakelen kan het proces vereenvoudigen.

Neem vandaag nog contact met ons op om het immigratieproces te starten!