Onderzoek in de oncologie heeft een belangrijke impuls gekregen door de vooruitgang van de technologie, vooral op het gebied van moleculaire biomarkers. Deze markers spelen een cruciale rol bij de identificatie, diagnose en behandeling van kanker.

Biomarkers helpen bij het begrijpen van de oorzaken, diagnose, progressie, regressie of het resultaat van de behandeling van een ziekte. Dit zijn objectieve kenmerken van het menselijk lichaam (geen symptomen die door de patiënt worden gerapporteerd), die kunnen worden gemeten en die helpen om:

  • De gezondheid van de patiënt te bewaken
  • Diagnoses te stellen
  • De progressie van een ziekte vast te stellen
  • Het risico op het ontwikkelen van een bepaalde ziekte te identificeren
  • De effecten van behandelingen te controleren
  • Weten of iemand slecht reageert op bepaalde behandelingen
  • Weten hoe waarschijnlijk het is dat de kanker terugkomt

Idealiter zouden biomarkers gemakkelijk toegankelijk, reproduceerbaar en meetbaar moeten zijn in biologische monsters, zoals bloed, urine, speeksel of weefselfragmenten (verkregen via biopsie of chirurgie). Bovendien moeten ze zeer specifiek en gevoelig zijn om ziekten snel te kunnen opsporen.

Moleculaire biomarkers verwijzen naar biologische moleculen die de aanwezigheid of voortgang van een specifieke aandoening, zoals kanker, aangeven. Dit kunnen genen, eiwitten of andere stoffen zijn die worden gedetecteerd met behulp van geavanceerde technieken zoals genomische en proteomische analyse.

Een van de belangrijkste voordelen van moleculaire biomarkers is de mogelijkheid om een nauwkeurigere diagnose te stellen. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op traditionele methoden zoals beeldvormingstests, kunnen artsen nu het moleculaire profiel van een tumor analyseren, waardoor een specifiekere en gepersonaliseerde diagnose mogelijk wordt.

Naast diagnose spelen moleculaire biomarkers ook een belangrijke rol bij het voorspellen van de respons op behandeling. Het identificeren van markers die aangeven hoe groot de kans is dat een patiënt reageert op een specifieke therapie, maakt een meer gerichte aanpak mogelijk, waardoor bijwerkingen worden verminderd en de effectiviteit van de behandeling toeneemt.

Het monitoren van ziekteprogressie is essentieel bij de behandeling van tumoren. Moleculaire biomarkers bieden een dynamische manier om de respons op behandeling te monitoren en tekenen van terugkeer in een vroeg stadium te identificeren. Hierdoor kan het behandelplan snel worden aangepast, waardoor de kans op succes toeneemt.

Moleculaire biomarkers transformeren het oncologische landschap en zorgen voor een preciezere, meer gepersonaliseerde en effectievere benadering van de diagnose en behandeling van kanker. Naarmate het onderzoek vordert, wordt verwacht dat deze markers een sleutelrol zullen blijven spelen bij de vroege opsporing, het volgen van de behandeling en de algehele verbetering van de resultaten voor oncologische patiënten.

Ondanks de vooruitgang wordt het onderzoek naar moleculaire biomarkers geconfronteerd met belangrijke uitdagingen, zoals tumor heterogeniteit en genetische variabiliteit tussen patiënten. De snelle ontwikkeling van innovatieve technologieën en benaderingen biedt echter hoop om deze obstakels te overwinnen.

Het kennen van uw biomarkerstatus kan u en uw arts helpen om het meest effectieve behandelplan voor u te kiezen. Het kan ook helpen om behandelingen te vermijden die niet werken voor uw type kanker. Niet elk type kanker kan worden getest op biomarkers, maar dit kan veranderen naarmate wetenschappers biomarkers voor verschillende kankertypes bestuderen.

Neem voor meer informatie contact op met Grupo HPA Saude op (351) 282 420 400.