Tegen de achtergrond van een daling van de huizenverkoop met 17% in 2023, zoals gerapporteerd door "Confidencial Imobiliária en SIR", doken er in november 2023 tekenen van opluchting op. Deze tekenen wijzen op een mogelijke consolidatie van de vertraging in het lopende jaar, waardoor het optimisme voor een stabielere markt in de komende maanden wordt aangewakkerd. Deze nieuwe stabiliteit zal naar verwachting een cruciale rol spelen in het versterken van het marktvertrouwen en het beïnvloeden van aankoopbeslissingen.

Dit optimisme is echter niet zonder voorbehoud. Externe factoren, zoals het voortdurende conflict in het Midden-Oosten en de invasie in Oekraïne, hebben geleid tot een stijging van de prijzen van bouwmaterialen, waardoor het vastgoedlandschap nog complexer wordt. De gevolgen zijn vooral zichtbaar bij de verkoop van huizen, met name voor degenen die afhankelijk zijn van woningleningen in het segment van de gemiddelde klant. Er is een duidelijke terugval in de verkoop zichtbaar, waarbij de hoop is gevestigd op een mogelijk herstel van de toegang tot krediet voor deze gezinnen tegen eind 2024 of in 2025.

De bredere impact van de rentestijging is ingrijpend en heeft gevolgen voor gezinnen, zowel wat betreft de aflossing van hun woningkrediet als hun vermogen om krediet te krijgen voor de aankoop van een woning. Deze kwestie blijft een belangrijk politiek aandachtspunt, wat de noodzaak benadrukt van uitgebreide maatregelen die de huurmarkt verbeteren en rechtszekerheid bieden aan zowel huurders als verhuurders.

Te midden van deze perfecte storm, gekenmerkt door dalende koopkracht en stagnerende huizenprijzen, anticipeert de markt voorzichtig op een mogelijke verlaging van de rente. De realisatie van deze verschuiving blijft echter onzeker, ondanks de aspiraties van sommige experts en politici. Het jaar 2024 lijkt atypisch te worden, gekenmerkt door verschillende invloedsfactoren, waaronder de implementatie van programma's zoals Simplex. Dit programma heeft het potentieel om de markt te stimuleren en een blijvende invloed uit te oefenen op de dynamiek van het aanbod in de komende jaren.

Te midden van de uitdagingen ontstaat er een aantrekkelijke kans door het chronische tekort aan woningaanbod. De transformatie van kantoorgebouwen in wooneenheden wint aan kracht en sluit aan bij de veranderende eisen van een sector waar veel bestaande structuren niet langer voldoen. Ontwikkelaars en investeerders zijn steeds meer geneigd om gebouwen te herbestemmen voor residentieel gebruik, vooral in secundaire of perifere kantoorlocaties die een aanvulling vormen op gevestigde woonwijken.

Bovendien is de vereenvoudiging van stedelijke vergunningsprocessen klaar om de omzetting van commercieel vastgoed naar residentieel gebruik te vergemakkelijken. Dit biedt een unieke kans voor de vastgoed- en verhuurmarkt om aanzienlijk investeringskapitaal aan te trekken, bij te dragen aan de algehele ontwikkeling en veerkracht van de sector en tegelijkertijd maatschappelijke lacunes in Portugal aan te pakken.

Kortom, 2024 staat aan de vooravond van potentiële verrassingen en een voorzichtige interpretatie van de huidige signalen in combinatie met weloverwogen bestuurlijke beslissingen kan de weg vrijmaken voor positieve transformaties in het vastgoedlandschap.


Author

Paulo Lopes is a multi-talent Portuguese citizen who made his Master of Economics in Switzerland and studied law at Lusófona in Lisbon - CEO of Casaiberia in Lisbon and Algarve.

Paulo Lopes