Ondanks een verbetering van de financieringsvoorwaarden in de tweede helft van het jaar, wordt er geen fundamentele verandering in de marktstructuur verwacht, aangezien het woningaanbod moeite heeft om de stijgende vraag bij te benen. Tegen de achtergrond spelen factoren zoals een bescheiden economische groei, geopolitieke onzekerheden en de aanstaande parlementsverkiezingen in maart een cruciale rol.

Sommigen beweren dat de rente vanaf mei, of uiterlijk september 2024, zal beginnen te dalen. Ik blijf sceptisch over deze voorspelling, omdat ik vrees dat dit zou kunnen leiden tot buitensporige schulden van bedrijven en overheden - een situatie die het Amerikaanse en Europese monetaire beleid, om nog maar te zwijgen van het Chinese monetaire beleid, zich in dit stadium van de concurrentie niet kan veroorloven.

De effecten van de daling van de vraag tijdens de zomer van dit jaar, als gevolg van de aanpassing aan nieuwe financieringsvoorwaarden, zullen waarschijnlijk pas laat voelbaar worden in de markt. Dit zal echter geen invloed hebben op het aanhoudende aanbodtekort, dat slechts geleidelijk zal afnemen met de verbetering van de financierings- en licentievoorwaarden.

Er is geen weg terug: de prijzen zullen blijven stijgen en zouden eind 2024 zelfs kunnen versnellen. Het is cruciaal om te benadrukken dat de structurele realiteit van de markt niet is veranderd en dat de schaarste van het aanbod onmiddellijk wordt geabsorbeerd. Ondanks de inflatiecrisis en de stijging van de rente zijn er geen "wanhopige" verkopen geweest van Portugese gezinnen of ontwikkelaars. Naar mijn mening is dit te danken aan hun solide kapitalisatie die het resultaat is van meerdere jaren van succes, waardoor ze geen schuldrisico's hoeven te nemen.

Met consumenten die zich aanpassen aan renteschommelingen en een mogelijke versnelling van het verlenen van vergunningen, voorzie ik een impuls aan de aanbodzijde, misschien pas in 2025 of zelfs 2026. Dit scenario wordt ook weerspiegeld in andere Europese economieën zoals Polen, Duitsland en Frankrijk, waar veel vastgoedprojecten zijn uitgesteld vanwege financieringsproblemen en de verwachte moeilijkheden voor gezinnen om hun financiering rond te krijgen.

Hoewel er in 2024 een vertraging van de prijsstijging wordt verwacht, betekent dit niet noodzakelijk een prijsdaling, aangezien de aanhoudende vraag de voorwaarden blijft dicteren door het tekort aan aanbod. Het is interessant om op te merken dat er vóór de financiële crisis van 2008 jaarlijks ongeveer 80.000 huizen werden gebouwd. Sinds 2015, het jaar van de vastgoedhausse, worden er elk jaar gemiddeld slechts 3.000 nieuwe eenheden op de markt gebracht. De schaarste van het aanbod zorgt jaar na jaar voor dubbelcijferige stijgingen van de koop- en huurprijzen en het is onwaarschijnlijk dat dit in 2024 zal vertragen.


Author

Paulo Lopes is a multi-talent Portuguese citizen who made his Master of Economics in Switzerland and studied law at Lusófona in Lisbon - CEO of Casaiberia in Lisbon and Algarve.

Paulo Lopes