Een snel overzicht van de belangrijkste Portugese aandelen in 2023

Aandelenmarkten zijn de hartslag van de economie van elk land omdat hun prestaties nauw verbonden zijn met de economische prestaties van het land in het algemeen. Er zijn veel aandelen in Portugal, maar slechts een paar daarvan vertoonden significante bewegingen. EDP, Greenvolt en TAP Air Portugal in 2023 benadrukten de uiteenlopende kracht van de Portugese economie, van hernieuwbare energie tot toerisme. Hoewel ze niet op de lijst van grootste stijgers aller tijden stonden, toonden deze aandelen veerkracht en droegen ze aanzienlijk bij aan de sterke punten van de Portugese economie.EDP Energias de Portugal SA (EDP.LS)

EDP is een toonaangevend Portugees nutsbedrijf. Het leverde een aanzienlijke bijdrage aan de Portugese economie in 2023, omdat het actief is in verschillende soorten hernieuwbare energie, waaronder zonne-, wind- en hydro-elektrische energie. Ondanks het turbulente mondiale economische klimaat bleef EDP zich richten op het uitbreiden van zijn hernieuwbare energieportfolio. Deze focus ondersteunde de milieudoelstellingen van Portugal en positioneerde EDP als een belangrijke speler in de wereldwijde overgang naar hernieuwbare energie.Greenvolt - Altri SGPS (GVOLT.LS)

Greenvolt werd in 2023 een opmerkelijk bedrijf in Portugal met het nieuws van een volledig overnamebod door een onderdeel van het Amerikaanse private-equityfonds KKR, dat het bedrijf waardeerde op 1,16 miljard euro. Deze ontwikkeling benadrukte eens te meer de wereldwijde verschuiving naar duurzame energieoplossingen. Greenvolt is betrokken bij biomassa-, wind- en zonneprojecten in Portugal, andere Europese markten en in de Verenigde Staten. Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de Portugese sector voor hernieuwbare energie.TAP Air Portugal

TAP Air Portugal is een nationale luchtvaartmaatschappij die in 2023 een cruciale rol speelde in de Portugese economie. De luchtvaartmaatschappij meldde alleen al in de eerste helft van het jaar een toename van het passagiersverkeer met 30%, wat duidt op een robuust herstel van de Portugese toeristische sector.Hoogtepunten van de Portugese economie in 2023: Een jaar van overgang en veerkracht

De verschuiving van bbp-groei naar economische matiging werd verwacht omdat de wereldwijde economische onzekerheden, inflatiedruk en stijgende rentetarieven de consumentenbestedingen en het consumentenvertrouwen sterk beïnvloedden.Groei ondanks vertraging

Ondanks de vertraging toonde de Portugese economie veerkracht. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek en Reuters meldden een bescheiden groei van 0,2% van het bbp in het laatste kwartaal van 2022, een lichte vertraging ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze langzame maar nog steeds aanhoudende groei was een bewijs van de robuuste economische fundamenten van het land die in voorgaande jaren werden verstevigd door toerisme en binnenlandse consumptie. Volgens de hoogtepunten van de Europese Commissie bedroeg de economische groei in 2023 slechts 2,3%. Deze trage groei werd veroorzaakt door de bredere Europese en wereldwijde economische vertraging.

Credits: Supplied Image; Auteur: Client;


Uitdagingen aan de horizon

De stijgende inflatie, die bijna drie decennia hoog was, en de stijgende rentetarieven begonnen het inkomen van huishoudens onder druk te zetten, wat gevolgen had voor de leningen en uitgaven van consumenten en veelzijdige uitdagingen creëerde. Dit scenario werd nog versterkt door het mondiale economische klimaat dat werd aangewakkerd door onzekerheid, waardoor belangrijke sectoren zoals de export en het toerisme mogelijk werden beïnvloed. Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) voorspelde deze gevoelens en voorspelde een groeivertraging tot 2,6% in 2023, onder invloed van hogere kosten voor levensonderhoud en een tragere groei van de buitenlandse vraag.Een sectorale visie: Toerisme en daarna

Toerisme is een hoeksteen van de Portugese economie, aangezien de sector een omzet genereerde van bijna 33 miljard dollar. Als zodanig bleef het toerisme een lichtpunt en bleef het de groei ondersteunen, zelfs toen andere sectoren tegenwind ondervonden. Zowel de overheid als de analyse vestigden de hoop op het toerisme om de economie in turbulente tijden overeind te houden. Ondanks deze positieve verwachtingen begreep de bredere economische context de noodzaak van diversificatie en innovatie in andere sectoren om duurzame groei te garanderen.Vooruitblik: Prognoses en verwachtingen

De vooruitzichten voor 2024 en daarna beloven een geleidelijk herstel en stabilisatie. De Europese Commissie voorspelt een lichte opleving van de bbp-groei voor 2024 tot 1,2% en 1,8% in 2025, ondersteund door een herstel van de particuliere consumptie en investeringen. Het land zal de inflatiedruk effectief moeten beheren, de toeristische sector moet blijven aantrekken en het herstel- en veerkrachtplan moet gestaag worden uitgevoerd om deze voorspellingen waar te maken.