Volgens Pedro Dominguinhos, voorzitter van de Nationale Commissie voor Toezicht op het Herstel- en Veerkrachtplan (PRR), geciteerd door ECO, eindigde van de honderden door lokale overheden uitgeschreven aanbestedingen "5% tot 10%" zonder enige inschrijving.

Het gebrek aan geïnteresseerde partijen kan worden verklaard door de "lage basisprijs voor de marktomstandigheden waarmee de aanbestedingen werden uitgeschreven", die uiteindelijk "geen vraag van bedrijven genereerde". Bovendien, zegt hij, "vooral bij de aanbestedingen voor het herstel van huizen was het werkvolume kleiner, wat aannemers ontmoedigde".

Ondanks het feit dat er de afgelopen maanden "een afname van het aantal afgeblazen aanbestedingen" is waargenomen, is de ambtenaar van mening dat het jaar 2024 "cruciaal" is voor het behalen van de doelstelling die samen met de Europese Commissie is vastgesteld: de bouw van 32.800 woningen vóór 31 december 2026.