In het debat over het programma van de XXIV Grondwettelijke Regering, in het parlement, reageerde Luís Montenegro op de uitspraak van Rui Rocha dat de doelstellingen die zijn vastgelegd in het macro-economische scenario van de Democratische Alliantie (AD) voor economische groei tussen 2024 en 2028 "gehaald gaan worden".

"Ik geloof zelfs dat we in 2024 de mogelijkheid zullen hebben om de doelstelling die we in ons scenario hebben vastgelegd, te overtreffen. Vooral omdat we zijn uitgegaan van wat er in de staatsbegroting stond en wat door de vorige regering was geprojecteerd en die vanuit dat oogpunt minder optimistisch was over het gedrag van de economie dan wij", verklaarde hij.