Veiligheid en legaliteit: de rol van AML en KYC bij het voorkomen van financiële misdrijven


AML- en KYC-regels zijn een integraal onderdeel geworden van de operationele activiteiten van financiële instellingen in de strijd tegen illegale transacties. Volgens Roman Tereshchenko zijn deze regels, die zijn opgesteld om witwaspraktijken, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit onder controle te houden, van strategisch belang geworden.

Verwijzend naar gegevens van de VN merkt een expert op dat het witwassen van geld goed is voor 2 tot 5% van het wereldwijde BBP. In geld uitgedrukt is dit 800 miljard tot 2 biljoen dollar. Gezien dit hoge percentage wordt de implementatie van betrouwbare AML- en KYC-procedures extreem belangrijk voor banken en fintech-bedrijven. Deze regels helpen het vertrouwen van klanten op te bouwen in instellingen die hoge veiligheids- en transparantienormen hanteren.


Roman Tereshchenko over AML als een belangrijk middel in de strijd tegen financiële fraude


Uitgebreide AML-maatregelen worden gebruikt om het witwassen van geld tegen te gaan en te beschermen tegen criminele activiteiten, tegen de financiering van terrorisme en andere illegale transacties. Deze regelgevende normen worden ontwikkeld en periodiek bijgewerkt door de Financial Action Task Force, rekening houdend met technologische veranderingen en actuele trends in de financiële sector.

"Om het witwassen van geld te voorkomen, worden AML-procedures toegepast", legt Roman Tereshchenko uit. - KYC is een van de belangrijke onderdelen van AML. Dit verificatieproces omvat een gedetailleerde analyse van klantgegevens voordat financiële diensten aan hem worden verleend.

De authenticiteit van de identiteit van de klant, de betrouwbaarheid van de verstrekte documenten en bronnen van inkomsten, evenals de beoordeling van de potentiële risico's van samenwerking - al deze aspecten, zoals de expert rapporteert, worden geanalyseerd tijdens de KYC-procedure.

"Strikte naleving van AML-normen stelt fintech-bedrijven en andere financiële instellingen in staat om met succes deelname aan illegale activiteiten en processen te voorkomen," is Roman Tereshchenko overtuigd.


Moderne beveiligingsmaatregelen: Belangrijkste procedures


In de financiële dienstverlening worden AML-, CTF- (Counter Terrorist Financing) en KYC-procedures steeds belangrijker. Volgens Roman Teresjtsjenko voorzien ze in de volgende activiteiten:

  • Identiteitsverificatie. Voor nieuwe klanten van fintechbedrijven is het verplicht om een verificatie te ondergaan op basis van officiële documenten die hun identiteit bevestigen. In deze fase wordt de authenticiteit van de verstrekte documenten en de overeenstemming met de klant gecontroleerd. In de moderne financiële wereld is een dergelijk proces in de regel al geautomatiseerd met behulp van kunstmatige intelligentietechnologieën.
  • Screening en voortdurende controle van klanten. De expert is ervan overtuigd: om risico's te vermijden, moeten klanten van financiële instellingen worden gecontroleerd op politieke banden en de afwezigheid van hun namen op sanctielijsten.

- AML- en KYC-controles moeten continu plaatsvinden tijdens alle interacties met klanten. Het is belangrijk om veranderingen in hun gegevens in de gaten te houden en verdachte transacties te identificeren, benadrukt Roman Tereshchenko.

Op basis van het bovenstaande noemt de fintechspecialist de verplichte AML- en TF-procedures die moeten worden gevolgd:

  • Suspicious Activity and Transaction Reporting: Er moet een proces worden gevolgd om verdachte transacties onmiddellijk te melden en dienovereenkomstig te reageren. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen financiële criminaliteit.
  • Training en beleid: Er worden regelmatig trainingen en beleidsregels bijgehouden om ervoor te zorgen dat werknemers zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de AML-regels. Dit proces speelt een essentiële rol bij het effectief tegengaan van fraude.
  • Het bijhouden van interne registers en controlesporen. Roman Tereshchenko benadrukt het belang van het bijhouden van voldoende interne gegevens en een controlespoor. Dit is nodig voor de juiste opslag van AML- en KYC-gegevens.
  • Volgens de expert gaan de trends op het gebied van KYC en AML de goede kant op, maar zijn er nog steeds een aantal problemen waar financiële instellingen mee te maken hebben. De regelgeving op dit gebied blijft namelijk complex en wordt voortdurend verbeterd, en dit vereist aanzienlijke middelen om eraan te voldoen. Daarom is het een constante uitdaging voor moderne fintech-bedrijven om de wereldwijde trends voor te blijven en problemen op het gebied van KYC en AML op te lossen. Maar Roman Tereshchenko is ervan overtuigd dat degenen die zich inzetten om fraude, witwassen en andere illegale procedures te bestrijden, zullen winnen. Ook al investeren ze veel in bescherming tegen financiële criminelen, ze winnen het vertrouwen van klanten die ook tegen "vuil geld" en vóór witwassen zijn.